Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Norske nett-foreldre er naive

Norske foreldre føler seg overraskende sikre på at de har kontroll med barnas nettbruk, viser en ny EU-initiert undersøkelse.

Barn og PC
«Norske foreldre vet mye om barnas nettvaner. Tror de…»

Slik innledes presentasjonen av resultatene fra en ny EU-støttet undersøkelse, hvor den norske delen av prosjektet tas hånd om av Statens Filmtilsyn, MMI og IKT-Norge. Prosjektet går under navnet SAFT – Safety and Awareness for Teenagers.

I undersøkelsen har man intervjuet 3200 norske, svenske, danske og islandske foreldre av barn mellom 6 og 16 år, der de deltakende familiene har tilgang til Internett hjemme.

SAFT mener å ha påvist et klart kunnskapsgap mellom hva foreldre mener å vite om sine barns nettvaner og det som er de faktiske forhold.

– Det ser ut som om foreldrene ikke er oppdaterte på hva barna deres gjør på Internett, selv om de i overraskende stor grad gir uttrykk for at de har full oversikt, sier Filmtilsynets Elisabeth Staksrud, prosjektleder for det norske SAFT-prosjektet.

– Tror de har kontroll

For eksempel viser statistikken at over 90 prosent av de spurte foreldre mener å ha inngående kjennskap til sine barns bruk av Internett, og tror at brorparten av tiden online går til skolearbeid. Samtidig medgir over halvparten at de skjelden eller aldri snakker med barna om Internett.

– Det er litt søtt. Norske foreldre har langt større tiltro til at barna bruker nettet primært til skolearbeid enn i andre nordiske land, og sier samtidig at de har full kontroll over barnas nettbruk mens det samtidig går frem at de nesten ikke snakker med dem om det, poengterer Staksrud.

Barna skal også spørres

Nå har prosjektet riktignok enda ikke kommet så langt at de «faktiske forholdene» er skikkelig dokumentert. Først i mai vil resultatene av neste del av undersøkelsene stå klare – hvor man har gått ut og spurt barna selv om hvordan de bruker nettet, og i hvilken grad de deler dette med sine foreldre.

Likevel mener SAFT å vite nok gjennom andre undersøkelse og tidligere kvalitative forskningsprosjekter til å anta med en viss sikkerhet at norske foreldre nok har et litt fordreid syn på virkeligheten når det gjelder sine barns nettvaner.

– Vi må kommunisere bedre

Eksempelvis tror 84 prosent at deres barn bare har én e-postkonto, og over halvparten av foreldrene sier at de har tilgang til denne kontoen. Samtidig svarte nærmere 90 prosent av de spurte barna i en undersøkelse utført i Canada at de hadde e-postkontoer foreldrene deres verken visste om eller hadde tilgang til.

– Kunnskapsgapet er tydeligvis stort, og vi jobber nå med å kartlegge det. Vi ønsker først og fremst at foreldre og barn skal lære å snakke med hverandre om disse tingene, sier Staksrud.

Se forøvrig www.saftonline.org.

Stikkord: internett