Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny EU-lov tillater nedlasting

Å laste ned opphavsrettsbeskyttet materiale fra nettet er ikke straffbart under de nye foreslåtte EU-reglene, bare kommersiell piratkopiering.

FTP Warez piratkopiering
EU-kommisjonen har nylig presentert utkast til en ny lov om opphavsrett og piratkopiering, som vil komplimentere de allerede omstridte EUCD-direktivene. Målet er et rettferdig kompromiss mellom forbrukeres og industriens interesser, skriver ITWorld.

Greit å laste ned

Under det nye lovverket regnes alle former for piratkopiering i bedriftssammenheng og der det gjøres finansiell profitt på å bryte opphavsrettigheter. Men forslaget slår samtidig fast at den vanlige hjemmebruker står fritt til å laste ned piratkopiert musikk, filmer, og annet materiale fra nettet.

…men ikke å dele ut

Det vil derimot fremdeles være ulovlig å spre musikk og film uten opphavsrettshavers samtykke over fildelingsnettverk og på annen måte – også for private hjemmebrukere.

Dette harmoniserer altså til en viss grad med den i praksis noe vage lovgivingen vi i dag opererer med i Norge.

Selv om den individuelle nedlaster altså vil slippe strafferettslig forfølgelse under den foreslåtte loven, understreker kommisjonen at de fremdeles ser svært alvorlig på kommersiell piratkopiering, og at fildelingstjenester som oppfordrer til å bryte opphavsrettigheter og samtidig tjener penger på annonser må stanses.

Protesterer

Business Software Alliance (BSA), International Federation of the Phonographic Industri (IFPI), Motion Picture Association (MPA), og syv andre organisasjoner fordømmer EU-loven på det sterkeste, og betegner forslaget som «inadekvat» og «uambisiøst».

Industriens interesseorganisasjoner mener det er uforsvarlig å forby én type piratkopiering mens man samtidig tillater en annen, og setter alle kluter til for å forhindre at Europeparlamentet og Ministerrådet godtar loven.

Stikkord: fildeling, internett