Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Protest mot Microsoft-forlik

Apple protesterer med Microsofts forlik med staten California. De mener «straffen» fungerer som belønning.

I følge forliket må Microsoft dele ut «gavekort» til en verdi av 7,5 milliarder kroner til sine kunder.

Penger spart

Apple viser til statistikk som sier at 25 prosent av kunder som får slike «tilgodelapper» ikke benytter seg av dem.

Derfor blir prisen Microsoft må betale for sin ulovlige monopolvirksomhet langt lavere enn det som forliket innbærer, hevder selskapet.

Lukrativt skolemarked

i tillegg påpeker Apple i sin pressemeldning at rabattene for en stor del gjelder skoleverket. Og nettopp i denne sektoren står Apple fortsatt sterkt – både i USA generelt og i California spesielt.

Apple mener derfor at Microsoft ved hjelp av forliket lettere vil få mer fotfeste i dette markedet.

Stikkord: programvare, windows