bredbånd Ash illustrasjon

Annonse


60 prosent kan få bredbånd

bredbånd Ash illustrasjonDette viser en ny rapport ECON Senter for økonomisk analyse og Teleplan har utarbeidet for Samferdselsdepartementet.

Store forskjeller

I følge rapporten kan under halvparten av kommunale institusjoner få bredbånd. Videregående skoler og kommuneadministrasjon har oftere tilgang enn grunnskoler og biblioteker. I tillegg er det store uliker kommunene i mellom.

Fremdeles er det slik at innbyggerne i større byer og tettsteder har bedre tilgang enn folk som bor i tynt befolkede strøk. Oslo har 100 prosent dekning. På den andre siden av skalaen ligger Nord-Trøndelag, med bare 23 prosent dekning på privat- og bedriftsmarkedet og 17 prosent i offentlig sektor.

Gap mellom tilbud og bruk

Det er fortsatt et stort gap mellom muligheten til å få bredbånd og faktisk tilknytning og bruk. Hvor mange som i dag faktisk har bredbånd i stua, sier rapporten ikke noe om. Men anslag fra annet hold ligger på et sted mellom 90 000 og 100 000 husstander.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse