Stein Willasen

Annonse


Økokrim fant ny DeCSS-versjon

Stein WillasenDa daværende økokrim-etterforsker Willasen og hans kollegaer beslagla PC-er og CD-plater fra Johansens-familiens hjem i Januar 2000, ble det i tillegg til DeCSS-programmet, chattelogger, og diverse piratkopiert programvare også oppdaget en versjon av DeCSS som enda ikke var distribuert på nettet.

Forklarende kildekode

– Versjon 2.0 innholdt kildekode med en rekke kommentarer som gjør det sannsylig å anta at det var planlagt å gi ut denne ved et senere tidspunkt, forklarte Willasen for retten i dag.

Dette indikerer altså at Johansen hadde intensjon om å gjøre en skikkelig GPL(General Public License)-utgivelse av programmet, med kildekode vedlagt slik at utviklingsmiljøet kunne nyttegjøre seg av det.

Men denne versjonen av det omstridte dekrypteringsprogrammet fikk altså aldri se dagens lys på nettet, og endte i stedet opp i Økokrims forvaring.

– Vi har den

– DeCSS versjon 2.0 har ikke blitt distribuert på nettet, siden det bare er Økokrim og muligens Johansen selv som er i besittelse av kildekoden, sier Willasen til ITavisen.no.

Kommet til rette

Vi får opplyst av Per Johansen, Jons far, at kildekoden til DeCSS 2.0 lå på en 9110 mobiltelefon som Økokrim tok samtidig med de øvrige beslagene. Denne telefonen er nå returnert til Johansen, inkludert 2.0-koden.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse