Annonse


DVD-Jon i retten

Johansen står tiltalt for å ha brutt straffelovens paragraf paragraf 145, «For ved å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget skaffet seg adgang til data som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler og ved å ha voldt skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller å ha medvirket til dette.»

Grunnlaget for å hevde dette er at Johansen skal ha bidratt til å utvikle og spre programmet DeCSS, som gjør det mulig å lese og spille av DVD-plater på spillere som i utgangspunktet ikke er i stand til det.

– Ville bare se kjøpefilm

CSS er et sperresystem som er bygde inn i DVD-plater for å hindre kopiering, og fungerer på en slik måte at bare godkjente spillere utstyrt med de rette hemmelige avspillingsnøklene skal være i stand til å lese platene.

Johansen skal ha bidratt til utviklingen og spredningen DeCSS – et program som omgår CSS-sperren – siden det i 1999 ikke eksisterte god nok Linux-programvare for å se DVD-filmer han hadde kjøpt.

Jon Johansen har tidligere oppgitt til ITavisen.no at han laget grensesnittet til programmet DeCSS, men at det hovedsaklig var en tysk programmerer som utførte selve kodeknekkingen.

Siden avspillingsnøklene i og med DeCSS ble spredt for alle vinder, ble det i kjølvannet av dette også letter å lage digitale kopier av DVD-filmer. En rekke alternativer til DeCSS har også dukket opp siden den gang. Movie Picture Association (MPA) og DVD Copy Control Association (DVDCCA) mener Johansen uansett er skyldig i et direkte angrep mot filmbransjen og oppfordrer til ulovlig spredning av piratkopierte DVD-plater (se søksmålet HER.

Tiltalt av Økokrim

DVDCCAs forsøk på å få Johansen dømt har foreløpig ikke ført frem i det amerikanske rettsystemet eller andre steder. 9. desember er det Økokrims tur å prøve saken i Oslo Byrett.

Økokrim forsikrer om at tiltalten er basert på en helt egen vurdering utfra norske lover, og at det ikke er snakk om å gi etter for noe press fra Hollywood.

Førsteadvokat Inger Marie Sunde forklarer overfor ITavisen.no at Økokrims generelle fokus går på at Johansen har brutt en teknisk beskyttelse som filmbransjen er avhengig av for å sikre sine rettigheter.

Du kan studere økokrims tiltale mot Johansen HER.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse