Annonse


Chat-virvaret snart over

IETF er et organ som har det internasjonale ansvaret for å utvikle tekniske standarder for forkjellige teknologier som brukes over Internett.

Organet har nå godkjent en søknad fra utviklerteamet bak Jabber, et program for sending av øyeblikkelige meldinger (IM) basert på åpen kildekode.

XMPP

Den nye standarden får navnet Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP), men må gjennomgå ytterligere litt utvikling før den kan godkjennes for kommersiell bruk.

Gruppen som jobber med den nye standarden har fått beskjed om at de må utvikle sikkerhetsprosedyrer til standarden for å få den godkjent. Sikkerheten omfatter autentisering, personvern og tilgangskontroll, men ikke kryptering.

Når standarden er ferdig utviklet skal man kunne sende meldinger og andre hendelser mellom alle typer klienter som støtter XMPP. Og det skal forhåpentligvis være alle.

AOL

Det er fire store aktører som i dag deler markedet for IM mellom seg. Det er AOL Instant Messenger, ICQ, MSN Messenger og Yahoo! Messenger.

Bransjen, med Microsoft i bresjen, har lenge klaget over at AOL som den desidert største av de fire ikke vil åpne koden sin slik at man kan sende meldinger mellom de forskjellige klientene.

Dette er altså i ferd med å kunne endre seg ettersom nye standarder som XMPP og SIMPLE får gjennomslag hos leverandørene.

SIMPLE

IBM og Microsoft leverte sammen inn en søknad til IETF i september om å få utvikle en liknende standard for IM. Denne standarden er basert på noe som heter Session Initiation Protocol, og kalles SIMPLE, skriver CNET News.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å utvikle SIMPLE som er sponset at de to produsentene. SIMPLE er i utgangspunktet mer ment for konferanser med lyd og bilde enn tradisjonell IM.

I forrige uke annonserte AOL og ICQ at de fra neste programvareversjon ville ha kompatibilitet mellom sine klienter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse