Counter-Strike skjermbild

Annonse


Gresk spillforbud stoppet

Counter-Strike skjermbildI juli ble det utrolig nok innført totalforbud mot alle PC-spill i Hellas.

Målet var å hindre ulovlig gambling og forhindre at det greske folket ikke sløste vekk pengene sine på spillmaskiner. Men slik loven var formulert, ble resultatet at alle typer elektroniske spill på offentlig sted ble totalforbudt.

Ble siktet

To eiere av internettkafèer og en ansatt ble i henhold til den nye loven siktet av påtalemakten fordi kundene deres spillte online-sjakk og Counter-Strike.

Men nå har det greske rettssystemet i følge BBC avvist selve loven som grunnlovsstridig. Dermed slipper de to kaféeierne tiltale.

Risikerte straff

De tre siktede kunne risikert å bli sittende i fengslet i opptil tre måneder, samt bøter på nærmere 50.000 kr og miste lisensen til å drive forretning.

Ca. 300 mennesker møtte i går opp utenfor rettssalen i den greske byen Thessaloniki for å protestere mot arrestasjonen og vise sin sympati til de tre tiltalte.

Massive protester

Lovvedtaket har skapt en voldsom protestbølge i Hellas.

Enkelte mener at loven har satt landet 30 år tilbake i tid. Noe som er ganske dramatisk sett i sammenheng med at Hellas ligger nederst på listen over PC-bruk i EU.

Kollisjonskurs

Kritikernes syn fikk gjennomslag i retten, som kjapt overprøvde loven med grunnlovsprinspipper. Slike rettsavgjørelser er vanlige i USA, men det skal være første gang noe slikt skjer i Hellas.

Gresk rettsvesen er dermed på kollisjonskurs med Justisdepartementet, som skal håndheve de lovene som den greske nasjonalforsamlingen har vedtatt.

Resultatet kan bli en politisk oppvask som favner langt videre enn spillmiljøene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse