Hopp til navigasjon Hopp til innhold

E-post forkastet som bevis

E-post som arbeidsgiveren din har tjuvlest kan ikke brukes som bevis mot deg, mener Asker og Bærums tingrett.

E-post
I en kjennelse i Asker og Bærum tingrett 3. juni 2002 nektet retten en bedrift å legge fram en tidligere ansatts private e-post som bevis i en rettssak. Dette melder Datatilsynet.

Ble oppfordret til å slutte

Mannen saksøkte bedriften for usaklig oppsigelse. Da saken kom opp, la bedriftsledelsen fram e-postmeldinger for å underbygge sin påstand om mannens illojalitet.

I følge arbeidsgiveren hadde mannen brukt e-posten til å søke jobber hos konkurrerende bedrifter. Dette hadde han etter egen oppfatning lov til, siden bedriften han arbeidet i hadde økonomisk trøbbel og han faktisk hadde blitt oppfordret til å søke andre jobber.

Sjefssnok forbudt

Retten fant på sin side at arbeidsgiver ikke hadde anledning til å lese meldingene, og at hensynet til vedkommendes personvern veier tyngre enn arbeidsgivers behov for å lese dem.

Dermed ble e-posten avvist som bevismateriale.

Kjennelsen er interessant fordi både Datatilsynet og NHO tidligere har uttalt at arbeidsgivere har rett til å lese ansattes e-post dersom disse er av yrkesmessig art og er sendt eller mottatt via arbeidsgivers e-postkonto.