Hopp til navigasjon Hopp til innhold

ADSL-støtte fra staten

Næringsministeren vil gi skattefradrag for ADSL til hjemme-pc’er.

Næringsminister Ansgar Gabrielsen presenterte i dag regjeringens IT-plan. De overordnede målene konkretiseres i tiltak som vil legges frem senere i dag, i e-Norge planen.

Hovedpunktet fra e-Norge planen har allerede lekket ut. I forlengelse av hjemme-PC ordningen vil staten nå også gi skattefradrag for bredbånd for PC-bruk:

– Ordningen med skattefradrag via arbeidsgiver for utgifter knyttet til hjemme-PC har vært en nasjonal suksess. Ordningen omfatter også kostnader til bredbånd for PC-bruk, som hittil ikke har vært utnyttet. «Hjemme-PC- ordningen» har ført til en raskere utbredelse av PC-utstyr i husstandene, og jeg venter at det samme vil være tilfellet for tilknytning til bredbånd, sa næringsministeren.

Etterspørselsbasert bredbåndsløft

Næringsministeren mener fortsatt at bredbåndsutbyggingen skal være etterspørselsbasert. Regjeringen ønsker å stimulere bredbåndsetterspørsel ved at staten spiller rollen som en krevende kunde.

Men næringsministeren erkjenner at etterspørselen i enkelte områder aldri vil bli sterk nok til å danne et fungerende marked.

– I områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging, vil Regjeringen vurdere å sette i verk særskilte tiltak. Markedet må imidlertid gis anledning til å virke enda en stund før eventuelle særskilte tiltak settes inn, heter det i redegjørelsen.

Skoler og sykehus

Han lovet videre å bevilge midler til bredbåndstilknytning for skolen og helsesektoren, men de konkrete beløpene uteblir. I løpet av inneværende år skal alle sykehus ha bredbåndstilknytning, og alle videregående skoler skal ha bredbånd innen utgangen av 2003.

Hovedmål opprettholdes

Næringsministeren presiserte at selv om flere av de tidligere spesifiserte delmålene ikke vil nås, opprettholdes hovedmålene for regjeringens IT-politikk.

– Regjeringens visjon for IT politikken er at informasjonsteknologien kan bidra til økt verdiskaping i næringslivet, en mer moderne offentlig sektor og bidra til å styrke menneskers tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet – kort sagt – gi oss en bedre hverdag, sa næringsministeren.

(telecom.no)

Stikkord: internett