Må slutte med GPS-fartsbot

GPS-systemet som holdt øye med firmaet Acmes biler ble for drøy kost for forbrukerombud James T. Fleming i staten Connecticut.

– Det er rett og slett ikke rettferdig. Det er ikke en bilutleiers jobb å passe på at folk ikke kjører for fort, uttaler han til CNN.

Bilutleiefirmaet nøyde seg ikke bare med å registrerte hvilke biler som kjørte for fort, og hvor de var. De ila sjåførene egne privat bøter. Ble du fanget opp i ti kilometer i timen over fartsgrensen, måtte du ut med 150 dollar (ca. 1300 kroner) i tillegg til leieprisen.

Annonse

Forbrukerombudets kommentar var at dette langt overstiger det faste beløpet på 37 cent som bregnes som gjennomsnittlig skade pr. bil som kjører over fartsgrensen. Dessuten er det i følge loven i Connecticut ikke tillatt å ilegge private straffegebyr.

Annonse
Annonse