Telenor-logo 2001

Annonse


Rekordoverskudd for Telenor

Telenor-logo 2001– Rekordresultatet skyldes i hovedsak realiserte salgsgevinster og økt inntjening fra mobil- og fastnettvirksomheten, heter det i en melding fra selskapet.

Økte med 11 prosent

Driftsinntektene uten salgsinntektene økte i fjor med 11 prosent til 40.6 milliarder kroner. Fastnett og mobilvirksomheten bidrar med 9.5 milliarder før av- og nedskrivninger. Dette er en økning på 11 prosent i forhold til året før.

Telenor fikk 26,4 milliarder kroner før skatt ved salg ar sin andel av tyske VIAG Interkom og irskeEsat Digifone, og ved salg av Telenor Media.

Nedskrivninger

Telenor har også foretatt kraftige nedskrivninger på 16 milliarder. Hardest er dette gjort i danske Sonofon, der det har vært nedskrivninger på 7.5 milliarder i andre kvartal. I DTA/ UCOM var det nedskrivninger på 3.4 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Telenor reduserte sin rentebærende gjeld på 27 milliarder kroner i løpet av året. Det var en reduksjon på 27 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse