Annonse


Kina våkner på nettet

Nye offisielle tall fra China Internet Network Information Centre indikerer en økning i antall nettbrukere på 50 prosent det siste året. Over 33 millioner kinesere er nå online, mot 22 millioner i Januar 2002. Dette ifølge BBC News.

Antall datamaskiner knyttet til nettet i Kina er nå omlag 12.5 millioner, en økning på omlag 40 prosent. Omlag halvparten av alle brukerne er under 24 år gamle, i underkant av to tredjedeler er menn, og 45 prosent får nettilgang gjennom arbeidsplassen. Totalt 277,100 nettsteder er registrert, og e-post er den mest hyppig brukte tjenesten.

Likevel, den kraftige veksten til tross, er fremdeles bare tre prosent av landets befolkning på nett. Det er fortsatt et stykke igjen før brorparten av de 1.26 milliarder innbyggerne følger etter, og kinesisk blir det dominerende språket på Internett.

Ikke akkurat frisurf

Tallene viser at de kinesiske nettbrukerne søker mest på nyheter, til tross for streng sensur. Kinesiske myndighet sørger for å holde antallet Internett-gatewayer til et minimum, slik at de lett kan skru tilgangen til utenlandske nettsteder av og på som de vil. Internasjonale nyhetssider som CNN, BBC, og store dagsaviser blir på denne måten holdt unna den gjennomsnittlige kinesiske surfer, da man i stedet ønsker å servere folket nyheter fra sentrale statskontrollerte kilder.

Likevel viser Kina stor vilje til å vokse på nett, og har ifølge BBC News planlagt å bruke over en billion (tusen milliarder) kroner på utbygging av telekommunikasjon og infrastruktur de neste fem årene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse