Annonse


Opplysningen får flere numre

Vedtaket gjelder fra 1. februar 2002, og etter denne dato skal det være mulig å få opplysninger om telefonabonnenter uavhengig av hvilket nett de er abonnenter i.

Det er ikke rent få opplysninger Post- og teletilsynet regner som relevante i denne sammenheng, og den nye lovteksten vil lyde slik:

§ 12 Utlevering av informasjon til nummeropplysningsvirksomhet skal lyde:

Enhver tilbyder av offentlig telefontjeneste som tildeler nummer, navn eller adresser til sluttbrukere plikter å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet for tilbydere av nummeropplysningstjenester, når denne skal nytte informasjonen i sin nummeropplysningsvirksomhet. Denne plikten berører ikke sluttbrukers rettigheter etter lov om behandling av personopplysninger 14. april 2000 nr. 31 med utfyllende forskrifter og enkeltvedtak. Sluttbrukere skal kunne reservere seg mot at informasjon om deres nummer, navn eller adresse utleveres til allmennheten, herunder bestille hemmelig nummer. Opplysninger om sluttbrukere som reserverer seg mot utlevering til katalog- og/eller nummeropplysningsformål, skal ved første oppdatering sperres/slettes i nummeropplysningsvirksomhetens registre.

Annonse
Med relevant nummeropplysningsinformasjon forstås sluttbrukers navn, adresse, teletjenestenummer/-adresse samt brukstype, dersom opplysningen er registrert. I tillegg skal informasjonen inneholde identifikasjonsopplysninger som muliggjør entydig identifisering av de registrerte, og opplysning om endringstype for endringer i henhold til vedlagte spesifikasjon. Se vedlegg I. Kun informasjon om sluttbrukers nummer, navn og adresse kan utleveres til allmennheten.

Nummeropplysningsinformasjon skal stilles til rådighet for andre tjenestetilbydere på vilkår som er objektive og ikke-diskriminerende. Avgiver og mottaker av data dekker sine egne kostnader ved tilrettelegging for overføring av data. Mottaker skal dekke kostnadene ved selve overføringen.

Partene skal sikre personopplysningenes kvalitet i forhold til behandlingsformålet. Dersom partene ikke avtaler noe annet, skal nummeropplysningsinformasjon utleveres elektronisk som masseopplysninger med oppdatering en gang pr. døgn, med unntak av lør-, søn- og helligdager. Partene har plikt til å levere og motta opplysningene i ISO 8859-1 8-bit single-byte coded graphic character sets. Bruk av annet format kan avtales mellom partene.

Post- og teletilsynet kan pålegge tilbyder av teletjeneste som får tildelt nummer, nummerserier, navn eller adresser å utlevere informasjon om nummer, nummerserier, navn eller adresser tildelt sluttbrukere til nummeropplysningsvirksomheter.

Nye nummer

Fra 1. februar har disse lisens på nummeropplysning:

 • Current AS: 1880
 • EasyConnect AS: 1890, 1860
 • Phonec AS: 1888
 • Scandinavina Online: 1850
 • Telenor ASA: 1881, 1855, 1877
 • Volotech AS: 1899

  De tildelte numrene må tas i bruk til nummeropplysningstjenester innen sommeren. Tilbydere som ikke er operative innen denne fristen vil få nummeret trukket tilbake.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse