Hermansen 9/6

Annonse


Telenor Mobil bøtelagt av Økokrim

Hermansen 9/6I en melding fra selskapet sies det at Telenor hadde muligheten for å utnytte et hull i det internasjonale prissystemet. Dersom en mobilsamtale ble sendt via utlandet, så ble dette billigere enn å sende samtalen direkte.

– Telenor anså det som uheldig om Telenor Bedrift skulle sende samtaler via utlandet, og Telenor Bedrift ble derfor delvis kompensert for å ikke utnytte dette mangelfulle internasjonale prissystemet. Telenor er ikke enig i at det er begått lovbrudd og vil vurdere nærmere om forelegget skal vedtas, heter det i en melding fra Telenors pressetalsmann Dag Melgaard.

Endret modell

Operatørene som var tilsluttet ITU (den internasjonale teleunionen) baserte prisene takster for fastnett inntil år 2000. Telenor oppgir at det er vesentlig større kostnader ved å sende samtaler fra fast til mobilnett. Selskapet hevder at praksisen med å sende mobilsamtaler via utlandet var samfunnsøkonomisk lite effektivt, og i praksis var en omgåelse av det internasjonale samarbeidet om teletrafikk og prising av telefonsamtaler.

– Ingen økonomisk vinning

– Vi er ikke enig i at avtalen var i strid med teleloven, blant annet fordi Telenor Bedrifts konkurrenter allerede hadde bedre konkurransevilkår gjennom refiling-praksisen. Dessuten mener vi at det ikke foreligger en plikt til å offentliggjøre kriteriene for slik markedsstøtte.

Annonse
– Vi mener også at det ikke forelå økonomisk vinning for Telenor som resultat av avtalen, snarere at konsernet i perioden fikk reduserte inntekter som følge av konkurrentenes utnyttelse av et prissystem som nå er endret, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

– Vanlig innenlands termineringspris fra fastnettet til mobilnettet var kr 1,23 per minutt i 1999. Om samtalen gikk via utlandet var prisen mellom 60 og 80 øre.

Ulogisk

– Telenor Bedrift kunne valgt å selv refile, slik konkurrentene gjorde, i stedet for å inngå avtale om markedsstøtte, men avsto fra det både fordi Telenor fant fremgangsmåten uriktig og fordi dette ikke ville være effektiv utnyttelse av ressursene, som er lovens formål.

– Det koster faktisk mer å sende en samtale til utlandet og så hjem igjen. Det var bare datidens ulogiske prissystem som ga inntrykk av noe annet. Ingen vil vel finne på å hevde at det er mer kostnadseffektivt å sende flypassasjerer som skal fra Oslo til Bergen via Stockholm. Slik er det med telefonsamtaler også.

– Vi vil nå se nøye på saken og ta en nærmere vurdering av forelegget før vi beslutter om forelegget skal vedtas eller ikke, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse