Windows XP

Annonse


EU til krig mot Microsoft

Windows XPI en noe underlig pressemelding som kom i går skriver Microsoft at EU ikke har noen planer om å stoppe verken Windows XP eller andre Microsoft-produkter.

Samtidig gjør de oppmerksom på at de til enhver tid vil tilpasse seg EUs regelverk, og at de er for fri konkurranse.

EU-kommisjonen er imidlertid langt skarpere i sine ordvalg enn Microsoft antyder i sitt svar.

Harde ord

«EU-kommisjonen har informert Microsoft om at vi tror at det amerikanske programvareselskapet kan ha brutt europeiske antitrust-regler ved å bruke ulovlige virkemidler for å utvide sin dominerende posisjon i markedet for operativsystemer for personlige datamaskiner til også å gjelde markedet for rimelige serveroperativsystemer.» heter det i innledningen.

Annonse
Media Player trussel

Kritikken rettes også mot Media Player er. Siden Microsoft også er tungt involvert i den europeiske plateindistrienes forsøk på å selge musikk via nettet (bl.a. gjennom Vivendis PressPlay), frykter EU at de også vil skaffe seg kontroll over måten denne musikken spilles av på i de tusen hjem og lommer.

Det står imidlertid ikke noe sted at Microsofts store høstsatsing, operativsystemet Windows XP, vil bli forsøkt stoppet rettslig. Heller ikke at Media Player vil bli forlangt fjernet.

Halmstrå

Dette er hamstået Microsoft nå klamrer seg til – samt at de i sin pressemelding ganske riktig påpeker at EU har slått sammen to saker – den om Media Player og den om dominansen på lavprissiden i servermarkedet.

EU-kommisjonens anklageskrift mot Microsoft

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse