Aetat sparker opera

Annonse


Aetat dropper Opera

Aetat sparker operaI dag benytter Aetat Opera 3.6 som standard nettleser. Valget falt på den norske nettlesern i 1999, da den var mindre kapasitetskrevende enn Internet Explorer 4.0, og ble generelt ansett som velegnet for etatens daværende løsninger.

Men nå, to år senere, har Aetat kommet til den konklusjonen at Opera verken er egnet for bruk sammen med etatens egenutviklete applikasjoner, eller som allment surferedskap.

I underlaget for beslutningen om å skifte nettleser har man kommet frem til at «det er svært mange internettsider som brukeren ikke får tilgang til, dette gjelder sider som er svært nyttiget for Aetat mht utdanningsinformasjon m.m.»

Flere av Aetats utviklingsprosjekter som ønsker å bruke nettleseren for sine applikasjoner har også problemer med Opera 3.6, og etaten sier de regner det som sannsynlig at problemene ikke vil løse seg ved å gå over til nyeste versjon.

Annonse
– Microsoft bedre og billigere

Etter å ha testet flere alternative løsninger, har beslutningen blitt tatt om å bytte ut Opera 3.6 med Microsoft Internet Explorer 5.0 eller 5.5 for samtlige av etatens omlag 3.500 ansatte.

Ikke bare har Aetat funnet at Internet Explorer er mer kompatibelt og anvendelig enn Opera, men også på pris stikker Microsoft av med seieren.

– Da vi begynte å bruke Opera 3.6 i 1999 betalte vi en symbolsk engangs stykkpris. Det er også nå snakk om relativt lave lisenskostnader for å ta i bruk Opera 5.02. Men IE er jo til sammenligning helt gratis, sier Grete Heen ved IT-kontoret i Arbeidsdirektoratet.

Men selv om det er en bonus at Explorer er gratis, understreker Aetat at det absolutt ikke er lisenskostnader som gjør at man går bort fra Operas nettleser.

– Denne beslutningen ble gjort ene og alene av faglige årsaker. Vi har hatt et veldig godt forhold til Opera, som har gitt oss veldig god støtte og oppfølging, sier Heen til ITavisen.no.

Aetat benytter seg av Windows Terminalserver. Brukere og ansatte står derfor ikke selv fritt til å velge hvilke applikasjoner de vil jobbe med, da programmene distribueres til hver enkelt bruker fra en sentral tjener. Beslutningen om å skifte nettleser vil derfor ha innvirkning på samtlige av Aetats brukere.

– Beklagelig

– Vi jobber riktignok en veldig stor internasjonalt marked, med over 4.5 millioner brukere på verdensbasis, men synes likevel dette er leit, sier pressekontakt Liv Leer i Opera.

Mange av kompatibilitetsproblemene Aetat opplever kan skyldes at Opera ikke støtter ActiveX-innhold og kode som er spesifikk til Internet Explorer. I stedet følger Opera strengt de internasjonale W3C-standardene for nettlesere, forklarer Leer.

– Man må huske at en ting er hva som støttes nå, men også hva som blir standard i fremtiden. Det er beklagelig at Aetat låser seg til Internet Explorer på denne måten, og vi håper de kanskje vil vurdere oss ved en senere anledning, sier Leer til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse