Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Lite program løser e-postproblem

Har du problemer med å lese POP-mail på din PocketPC? Det er ikke sikkert at du har lest bruksanvisningen for dårlig. Svært mange e-postkontoer lar seg rett og slett ikke åpne.

nPOP
Bakgrunnen er måten PDA’ene med Microsoft PPC sender passordet ditt på. Det krypterte passordet oversettes til en tekststreng som skal identifisere deg hos tjenesteleverandøren din. Denne måten å autentisere på er ikke like vanlig i Europa som i USA, og mange får derfor en irriterende tilbakemelding om at passordet de har skrevet inn er feil.

Ulike alternativer

En måte å løse problemet på er å finne en leverandør som lar deg hente e-post med denne formen for autentisering. Et eksempel på dette er Telenors mobilpost. Har du en slik konto kan du rute annen post til denne, for deretter å lese den på den håndholdte.

Det andre alternativet er å installere en e-postklient som sender passordet i et annet format. Vi søkte på nett og fant frem til det japanske programmet nPOP. Dette programmet finnes i tre ulike versjoner for de forskjellige prosessorene i maskinene, og kan lastes ned helt gratis.

Mange funksjoner

Selv om nettsiden er japansk finnes programmet også i en engelskspråklig versjon. Den engelskspråklige dokumentasjonen er trolig oversatt ved hjelp av et automatisk oversettingsprogram, i alle fall virker deler av innholdet mer forvirrende enn opplysende.

Men programmet er enkelt å forstå, og grensesnittet er ikke ulikt det du har på den originale e-postklienten. Du kan legge inn flere konti og velger selv om du vil laste ned bare overskrifter, overskrifter med hele eller deler av meldingsteksten, eller komplette meldinger med vedlegg.

Stokker datoene

Nedlastingen av e-post kan ta en stund, særlig dersom du har fått mange meldinger. En annen svakhet er sorteringen av post etter dato. Her tror programmet at vi skriver måned foran dag, og sorterer post som er mottatt 07.08 som eldre enn post som er mottatt 08.07.

Men du får i det minste lastet ned posten, og når du ikke betaler mer for programmet enn tellerskrittene for å laste det ned er det ingen grunn til å klage.

Programmet finner du her.