Annonse


Enitel ut av UMTS og privatmarkedet

Enitel har lagt frem sin nye strategi. Selskapet skal fokusere på lønnsomme leveranser av bredbånd, data og IP-tjenester til bedriftsmarkedet. Selskapet definerer seg bort fra det rene privatmarkedet, UMTS og Nordsjø-aktiviteter.

Systemintegrasjon og ASP blir egne AS. – Vår strategiske ambisjon er å få Enitel til å bli en lønnsom leverandør av bredbåndsløsninger til bedriftsmarkedet basert på intergrert IP-nettverk, sier konsernsjef Svein Berntsen i Enitel.

Enitel vil slå sammen privatmarkedet og SMB-markedet, finne kjøpere til investeringen i Broadband Mobile og vesentlig redusere deltakelsen i Nordsjøen. Det vil ikke bli gjort ytterligere investeringer i Nordsjøen, og salget av Enitels andel i Broadband Mobile skal skje så snart som mulig.

Enitel eier 50 prosnet av Broadband Mobile, hvor finske Sonera eier resten. Også Sonera er i store finansielle problemer for tiden, og kan bli solgt til Telia, ifølge ubekreftede meldinger. Telia har allerede UMTS-lisens i Norge gjennom NetCom.

Annonse


Kundefokus og lønnsomhet

Enitel skal etablere gode kunderelasjoner, ekspandere i utvalgte segment der selskapet har egen infrastruktur samt fokusere på lønnsom vekst.

– Vi skal etablere “best practice” kundeservice og tilby et større spekter av IP-baserte produkter i de områdene vi allerede er til stede med nettverk. Organisasjonen vår skal tydelig resultatansvar i hvert ledd og vi skal bygge en kultur som belønner resultat, sier Berntsen.

Finansielle mål

Enitel skal bli EBITDA positive i desember 2001, men har ikke lenger ambisjon om å nå en EBITDA på minus 100 i løpet av året.

Dekningsbidraget forventes å øke mot 40 prosent ved årsskiftet. Selskapets mål er en vekst på 35 prosent i forhold til fjoråret.

Det vil dessuten være nødvendig å redusere bemanningen med ytterligere 100 årsverk. Enitel har allerede kunngjort bemanningsreduksjoner på 15 0 årsverk.