Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Microsoft rydder opp i navne-kaos

Nytilsatt produktsjef Rune Lystad for Windows Server familien i Norge har full forståelse for at folk ikke skjønner bæret av alle navnene på Microsofts nye OS. Nå rydder han opp i begrepene.

Vi overlater ordet til produktsjefen – i håp om at våre lesere blir klokere av hans versjon enn av vår egen.

Neste versjon av Windows gikk lenge under kodenavnet Whistler. Her harvi valgt å gi klient og server ulike produktnavn, Windows XP blir navnetpå klientversjonen – her finnes det igjen to varianter – Windows XPProfessional og Windows XP Home Edition. De er begge bygget på envidereutvikling av koden i Windows 2000, og vil således være et rent 32bits operativsystem som skal erstatte alle tidligere Windows klientversjoner, inkludert Win9x, ME, NT4 og Win2000. For første gang så vilaltså også alle hjemmebrukere kunne installere og dra nytte av etstabilt 32bits OS som har de egenskapene som kreves for hjemmebruk -spill, multimedia, video og bilderedigering med mere.

Server versjonen av Whistler vil derimot bli hetende Windows .netServer. Dette for å få frem budskapet om at server versjonen inneholderhele rammeverket for å kunne kjøre og utvikle .net baserteapplikasjoner. Det går på XML baserte tjenester og integrasjonen medeksisterende web tjenester på nettet.

Det vil altså ikke være noe produkt ved navn Windows XP Server, XP erutelukkende navnet som brukes på applikasjoner og OS som kjører påbrukerens maskin og står for eXPerience – «opplevelse». Brukerensopplevelse av å kjøre de nye klient operativsystemene og applikasjonersom Office XP.

Blackcomb er kodenavnet på versjonen vi allerede jobber med som skalerstatte Windows .net Server og Windows XP. Det er altså et ganskeradikalt nytt OS som ikke slippes før om 2-3 år. Vi vil alltid ha flereparallelle utviklingsløp, utvikling av et operativsystem tar mange år medtesting og utvikling.

Windows 2002 er altså et produktnavn som ikke vil bli brukt og varheller aldri noe kodenavn, det samme gjelder Windows XP Server.

For å oppsummere med en liten liste så ser det slik ut:
Windows XP – navnet på neste versjon av Windows på klienten, skal avløseWindows 9x, ME, NT4 Workstation og Windows 2000 Professional
Windows .net Server – navnet på nest versjon av Windows servere. Skalavløse Windows 2000 server familien
Blackcomb – kodenavnet på Windows versjonen som skal lanseres om 2-3 åri fra lanseringer av Windows XP og Windows .net Server

Når det gjelder .NET så kan det best forklares som følger:
.NET er Microsoft’s plattform for XML baserte Web tjenester, den nestegenerasjonen av programvare som knytter vår verden av informasjon,enheter (som PC, mobil og PDA) og mennesker sammen på en uniform ogpersonlig tilpasset måte. Det handler altså om å utvikle programvare somgjør at du kan nå den informasjonen du trenger uansett hvor du måttebefinne deg og uavhengig av enheten du benytter for elektroniskkommunikasjon.

.NET plattformen gjør det mulig å utvikle og benytte XML-baserteapplikasjoner, prosesser, og web steder som tjenester som deler ogkombinerer informasjon og funksjonalitet med hverandre, uavhengig avplattform eller enhet det måtte kjøres på. Målet er å kunne tilby denfunksjonalitet og informasjon som hver organisasjon eller individtrenger.

Det handler altså om å forandre måten programvare fungerer på slik atinformasjonen er tilgjengelig uavhengig av tid, sted ogkommunikasjonsenhet.

Rune Lystad
Produktsjef
Microsoft Norge
[email protected]