Annonse


– Mobilbruk gir hjernekreft

Hardells resultater ble onsdag lagt fram for en internasjonal forskerkongress i London.

Resultatene viser at særlig mobilbruk i bilen er risikofylt. Det øker risikonen for hjernekreft med 2.5 ganger. Barn er utsatt, siden de har tynnere kranie enn voksne.

Bare NMT

Undersøkelsen har imidlertid en stor svakhet. Siden slike resultater først framkommer etter tiår med registrering av krefttilfeller, omfatter bare undersøkelsen de gamle NMT-telefonene som svært få bruker i dag.

– Forskningen har ikke helt oppdatert på den tekniske utviklingen, innrømmer Hardell overfor Aftonbladet.

Annonse


Mistanke til GSM

Han advarer likevel også mot GSM-telefoner og trådløse telefoner i hjemmet.- Vi ser tydelige tendenser og har sterke mistanker om at også disse telefonene øker risikoen, sier han.

En australsk undersøkelse konkulderte i 1996 med at analoge telefoner – både NMT og trådløse – er langt farligere enn GSM.

Tekno-angst

Den svenske professoren er i svenske debatter kjent som en ivrig kritiker av all moderne teknologi.

– Om hundre år kommer forskerne til å betrakte oss som et medisinsk eksperiment, der vi ble utsatt for en teknologi som vi ikke visste noen ting om, sier han i intervjuet med Aftonbladet.