Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bredbånd til utkanten

Nextra legger frem en plan som skal gi utkantkommunene bredbåndsnett. Kommunene må selv betale moroa og har ansvaret for spredenettet, mens Nextra sørger for hovedlinjen.

Norsk småkommuner har uttrykt misnøye med Telenors bredbåndssatsing i glisgrente strøk, og nå forsøker Telenor Nextra å imøtegå noe av kritikken.

Nextra bruker ordet spleiselag om sitt initiativ, er det aktørene innad i kommunen som skal utgjøre spleiselaget.

Bidrar med kartlegging av etterspørsel

– Dette er et tilbud for kommuner som vanligvis faller utenfor, da de er for langt unne noden. Nextra står for koordineringen og åpner for at kommunene kan kjøpe bredbåndsaksess.

– Det som skiller tilbudet fra tidligere satsinger, er at det vil være et betlingsvillig marked før utbyggingen starter. Men det kommunen selv som må sørge for å dekke kostnadene, sier informasjonssjef Erik Øiestad i Nextra, til ITavisen.no.

– Vi skal blant annet hjelpe kommunene med kartlegging av infrastruktur og behov dersom de ønsker det.

For at kommunene skal gå sin fiber, må det være et betalingsvillig marked som er villig til å bekoste utgiftene..

Hvor mye den enkelte kommune må betale avhenger av avstanden til noden. Øyestad forteller at de skal hjelpe til med kartleggingen., og selve spleisingen er det kommunene og dens institusjoner og kommunens innbyggere og bedrifter, som skal stå for.

Bidrag til Regjeringens målsetning

– Vi mener nå vi er i med på å møte Regjeringens oppfordring om å spille en delaktig rolle for å nå målsetningen om bredbånd over hele landet i løpet av 2002, sier Anita Tonne. Nextras bransjeansvarlig for offentlig sektor.

Selv om Nextra nå frir til utkants-Norge har det den senere tiden dukket opp flere alternativer i en rekke kommuner. Selv i Finnmark, finner man et eget bredbåndslag med kraftlagene som aktører.

Stikkord: internett