Annonse


Palm og Handspring saksøkt

Selskapet mener at de hadde idéen om skjermbasert PDA så tidlig som i 1987.

Onsdag ble søksmålet fra NCR levert inn til den føderale distriktsretten i delstaten Delaware. I papirene står det blant annet at Palm og Handspring kjente til NCRs patent, men unnlot å søke selskapet om lisens til å produsere sine håndholdte terminaler.

Søksmålet gjelder henholdsvis Palm Pilot og Handsprings Visor.

Personlige terminaler

I patentpapirene fra 1987 står NCRs oppfinnelse beskrevet som «Bærbare personlige terminaler til bruk i et system som kan gjennomføre transaksjoner».

Annonse


NCRs advokater henviser til at produktene fra Palm og Handspring har hatt en voldsom kommersiell suksess, uten at NCR har fått del i dette.

Forlanger stopp

NCR forlanger at Palm og Handspring skal stoppe produksjonen av sine populære produkter umiddelbart, og at NCR skal innrømmes en passende kompensasjon for det salget som allerede har skjedd.

Kroken på døra?

Dersom NCR skulle vinne fram, betyr det trolig at alle skjermbaserte PDA’er vil forsvinne fra markedet. Samt at både Palm, Handspring og andre som produserer lignende PDA-løsninger vil måtte betale tilbake en stor del av det de har tjent på salget hittil.

I verste fall kan det føre til at en hel industri går på ryggen.

Om NCR ønsker å overta produksjonen av Palm og lignende produkter under eget merke, sier papirene ikke noe om.

Mange tviler på om de har produksjonsapparat og kompetanse til det.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse