Annonse


Overvåking gir raskere nett

iPatch gir løpende status for tale- og dataporter i nåtid, samtidig som installasjonstiden reduseres og presisjonen forbedres. iPatch er en kombinasjon av software og hardware, som hele tiden overvåker og registrerer status på koplingene i nettverket, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Systemet holder blant annet orden på portenes tilgjengelighet og hvor mye de brukes. Dessuten lages et kart som viser hvordan kablene mellom nettverksutstyret og brukernes tale- og datautstyr er koplet. Koplingskartet kan genereres fra en PC som kan stå hvor som helst, eller fra iPatch-utstyret i telekommunikasjonssentralen.

Så snart det oppstår en endring i en port, oppdateres koplingskartet automatisk, og dette gjør at systemadministratoren alltid har et oppdatert bilde av situasjonen. Administratoren kan også enkelt skjemalegge arbeidsordre, holde orden på hvordan arbeidsordrene ligger an, og raskt få en alarm når det forekommer ikke-autoriserte koplinger eller frakoplinger.

Unngå dyre missforståelser

– De fleste selskaper bruker i dag penn og papir eller et regneark for å holde orden på koplingsendringer, sier George Brooks, produktsjef for iPatch hos Avaya. – Etter en stund blir slike oversikter utdaterte. Den eneste måten å bekrefte aktuell status på er da å gå inn i telekommunikasjonssentralen og følge koplingene rent fysisk, en jobb som mildt sagt krever mye tid.

Annonse


Feilaktig informasjon kan også forårsake kostbare misforståelser. iPatch gjør det enklere raskt å flytte kabler, samt å gjøre tillegg eller endringer i nettverket, sier han.

Hjelper teknikeren å kople riktig

Når teknikerne gjør omkoplinger guider iPatch-systemet dem med lys og lyd. iPatch-panelene har sporingsknapper og LED-lamper over hver port. Panelene kommuniserer med iPatch Rack Managere som har LCD-skjermer.

Når systemadministratoren gir arbeidsordre for å flytte, legge til eller endre viser Rack Manageren hvilke porter det gjelder på skjermen. Ovenfor de aktuelle portene lyser LED-lampene for å gi veiledning.

Teknikerne kan også identifisere begge ender av en installert kabel ved å trykke på en sporingsknapp. Ved å bruke denne knappen høres en lyd som verifiserer om koplingen er korrekt utført.

iPatch-systemet er kompatibelt med standard kabelmoduler, og består av iPatch System Manger Software, iPatch Network Manager, iPatch Rack Managers og iPatch Panels. iPatch-panelet er bygget i henhold til SYSTIMAX 1100-designet, og leveres med 24 eller 48 porter, konfigurert for SYSTIMAX GigaSPEEDÒ eller SYSTIMAX Power Sum-tilpasninger. En konfigurasjon inneholder en Network Manager som støtter 99 iPatch Rack Managers, som i sin tur kan gi support til totalt 40 iPatch 24-portspaneler.

iPatch-systemet er tilgjengelig fra april 2001, gjennom Avayas globale nettverk av Connectivity Solutions BusinessPartners, heter det i pressemeldingen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse