Annonse


Siemens S40 forsinket – igjen

Siemens nye profftelefon S40 har mulighet for overføring av data med høyere hastighet enn noen annen mobiltelefon på markedet. Årsaken er at den støtter flere tidsluker enn HSCSD-telefonene fra Nokia (Nokia 6210 og CardphoneII).

Men at telefonen skal kunne hjelper lite. Ikke bare har Telenor lagt begrensninger i antallet tidsluker du får lov til å benytte. Men telefonen Itavisen.no har testet gir ikke høyere hastighet enn ordinære mobiltelefoner, samme hvilke innstillinger vi har forsøkt (så langt).

Sliter

Om feilen ligger i telefonen eller det er manglende kompetanse i ITavisen.nos testavdeling som er årsaken, skal være usagt. Men når ingen er i stand til å forklare oss hva vi eventuelt har gjort galt er det uansett ikke godt nok. En telefon som skal selges fritt over disk bør kunne brukes av hvem som helst, og ikke kreve høyere teknisk utdannelse.

Telenor bedyrer at feilen i alle fall ikke ligger i deres nett. De har en testtelefon av samme type og (i følge Siemens) med samme programvareversjon. Med identiske oppsett virker deres telefon i nettet, mens vår altså ikke gjør det.

Annonse


Holder tilbake

Frem til disse problemene er løst velger Siemens å holde telefonen tilbake. Vi får håpe det ikke tar lang tid før telefonen kommer med en programvareversjon som virker som den skal, og at brukergrensesnittet da blir bedre.

Slik det nå er får heller ikke Telenors testtelefon høyhastighet over IrDA-porten, men er prisgitt en egen datakabel (ekstrautstyr).

ITavisen.no synes Siemens bør gjøre noe med det!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse