Annonse


Ny frist for Napster-brukere

Dommer Marilyn Hall Patel lyttet fredag til representanter for Napster og motparten Recording Industry Association of America (RIAA), som argumenterte for og imot videre drift av verdens mest populære musikktjeneste på internett. Patel gjorde det klart at hun vil komme med et krav om midlertidig stans av tjenesten inntil endelig dom foreligger, men det er ikke klart når kjennelsen blir annonsert.

– Saken er diskutert og jeg vil komme med en kjennelse, sa Marilyn Hall Patel etter en drøyt to timer lang høring. Patel ville imidlertid ikke si når denne kjennelsen foreligger, melder nyhetsbyrået Reuters.

9th U.S. Circuit Court of Appeals besluttet mandag for snart tre uker siden at Napster må stoppe formidlingen av materiale med opphavsrettigheter. På det daværende tidspunkt beordret retten imidlertid ikke umiddelbar stengning av tjenesten. Dommen var komplisert og en lavere rettsinstans fikk i oppgave å videreutvikle et konkret pålegg. Det er dette pålegget som nå er underveis.

For generell

Napster hevdet at den opprinnelige dommen fra 9th U.S. Circuit Court of Appeals var for generell. Fildelingstjenesten leverte derfor inn en begjæring om ny høring foran en føderal ankedomsstol forrige fredag.

Annonse


– Dommen bryter mot prinsippet om ytringsfrihet og mot generelle juridiske rettigheter som tilbydere av nettjenester har. En stengning av Napster vil dessuten hindre overføring av materiale som ikke er beskyttet av opphavsrettigheter, og stå i veien for teknologiutvikling, hevder Napster.

Napster har tilbudt plateindustrien en milliard dollar over fem år mot fortsatt drift av den populære musikkutvekslingstjenesten. Reaksjonen fra plateselskapene var negativ. Napster ble kritisert for at tjenesten fortsatt er åpen og at de fører forhandlinger i mediene. Dessuten stoler ikke plateselskapene på at Napster kan utvikle teknologi som beskytter opphavrettighetene.

BMG er det eneste plateselskapet som har trukket sine anklager mot filutvekslingstjenesten og innledet et samarbeid. Napster blir ifølge BMGs eier, det tyske medieselskapet Bertelsmann, en betalingstjeneste i løpet av sommeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse