Digital-TV illustrasjon

Annonse


– NRK er på digitalt villspor

Digital-TV illustrasjon– NRK er på villspor når det gjelder digitalt bakkenett. Statskanalen skal selvsagt digitaliseres – et arbeid de gjør på glimrende måte. Men kravet om milliarder til utbyggingen av et digitalt bakkenett er fullstendig halsløst, sier Erik Rynning, styreleder i TV Invest, til ITavisen.no.

Bakkenett er ikke godt nok

Rynning skrev fredag en kronikk i Dagens Næringsliv der han hevder at NRK penser inn på et blindspor dersom de satser penger på et digitalt bakkenett, i samarbeid med Telenor og TV2.

“Det fremstilles som om et digitalt bakkenett er selve den digitale utvikling. Dette er uriktig. Et digitalt bakkenett er ikke fullverdig bredbånd. Det har store mangler med kapasitet og kommunikasjon. Spørsmålet er om selv fullverdig bredbånd er noe annet for TV-kanalene enn en ny måte å distribuere på”, skriver Rynning i sin kronikk.

– Digitale tjenester vil selvsagt komme for fullt. Men jeg etterlyser en edruelig holdning rundt dette – spesielt fra selskapenes side. Er digitalfjensyn og digitale fjernsynstjenester så mye mer spesielt enn det som skjedde for 15 år siden, med innføringen av satelittfjernsyn? spør Rynning.

Annonse


Kan ikke melde seg ut

NRK Futurums rådgiver for digital strategi og utvikling, Rolf Brandrud, mener NRK ville vanskjøtte sin oppgave dersom de ikke satser på både kabel, satelitt, eventuelle bredbånd og digitalt bakkenett.

– NRK kan ikke melde seg ut av medievirkeligheten, sier Brandrud til ITavisen.no. – NRK skal uansett ikke satse penger på et digitalt bakkenett, men levere innhold og tjenester basert på et slikt nett. Det er litt vanskelig å forstå at en informert observatør som Rynning er såpass skeptisk til dette.

Svært kortsiktig

Brandrud mener NRK står overfor to muligheter. Enten satser kanalen på ren lisensfinansiering og et fåtall kanaler, og blir en marginal aktør. Alternativt etablerer NRK en bredere plattform og ivaretar samtidig allmennoppdraget.

– Rynnings teknologirestriksjoner er svært kortsiktige. Vi må selvsagt produsere innhold for flere enn lisenskundene, gjennom flere ulike kanaler.

Erik Rynning mener imidlertid flere av de digitale tjenestene er så marginale at det vil ta lang tid før de når ut til et større publikum, dersom dette noen gang kommer til å skje.

– De store fjernsynsselskapene må spørre seg selv om dette er noe for det store markedet. Video-on-demand og lignende tjenester er foreløpig og på lengre sikt av marginal interesse, tror Rynning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse