aandsverkslovMP3

Annonse


MP3-produsenter frykter Napster-dom

aandsverkslovMP3Etterspørselen etter MP3-spillere på verdensbasis er så stor at det er i ferd med å bli mangel på minnekortene som brukes til å lagre MP3-filene i spillerne. Selv om salget ikke kan måle seg med bærbare CD-spillere og minidisc, regner de store innen elektronikkbransjen med at lagring på kort er framtidas musikkmedium.

Det de derfor minst av alt vil risikere, er et kriminelt stempel i kjølvannet av det amerikanske rettsystemets hakking på MP3. Derfor toner de nå ned markedsføringen av MP3, og trekker i stedet fram andre ting de bærbare spillerne kan brukes til, i følge nettstedet news.com.

Stuerene formater

Det finnes mer stuerene filformater. Microsofts WMA er en av dem, Sonys ATRAC en annen. Og den musikkindustri-styrte organisasjonen SDMI (Secure Digital Music Initiative) gjør stadig framskritt i å kopisikre musikkfiler som tilbys på nettet – i samarbeid med nettopp Sony,. Microsoft og andre tungvektere innen forbrukerelektronikk.

I tillegg kan MP3-produkter ofte også brukes til å lagre stillbilder, filmsnutter og tekst.Signalet fra MP3-produsentene står i grell kontrast til den amerikanske bransjeorganisasjonen CEA (Consumer Electronics Association).

Annonse


Bransjen rasende

Her har de nå gått i skyttergravene, og fyrer løs både mot musikkbransjen og appelldomstolen i San Francisco som i går slo fast at Napster har plikt til å passe på at musikkfilene som passerer gjennom systemet deres ikke er ulovlige å massedistribuere.

-Denne kjennelsen, dersom den ikke blir anket, kan hindre den tekniske utviklingen og skaper en farlig presendens når det gjelder forbrukernes rett til rimelig bruk, som de har hatt i 20 år, uttaler toppsjefen Gary Shapiro i CEA.

Og så fyrer han løs mot domstolen:-Denne domstolen er den samme som i 1981 bestemte at videomaskiner var ulovlige, før kjennelsen ble overprøvet av Høyesterett. Dersom kjennelsen hadde blit stadfestet, ville vi i dag ikke hatt verken slag eller utleie av video, noe som ville ha ødelagt både for Hollywood og den vanlige forbruker. Vi kan bare gjette hvordan teknologi og forbrukertilgang vil lide i framtida dersom denne nye kjennelsen blir stående.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse