Annonse


Advarer mot bredbånd

– Bredbåndsaktørene har veldig sterkt fokus på aksess, kabler og annet utstyr som er nødvendig for å få tilgang til den nye bredbåndsteknologien. Men de sier ikke noe om hva du kan få tilgang til av programmer og annet innhold, sier Jan Myhr, økonomidirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund, til Aftenposten.

– Selger skinnet dyrt

Myhr går ut med en klar advarsel til folk om å vente med å punge ut en haug med penger for bredbånd, all den tid det er få produkter å hente via denne teknologien. De store bredbåndsselskapene selger skinnet til overpris før bjørnen er skutt, mener økonomidirektøren.

Myhr får støtte fra Forbrukerombudet, som lover å gå nærmere innn på bransjen som ledd i en større gjennomgang av hele teleområdet. Espen Slettemyr i Forbrukerombudet kan fortelle til Aftenposten at de har fått klager å at bredbåndsselskapene gir inntrykk av at de selger noe annet enn det de faktisk gjør. Eksempelet som ofte dukker opp er at de ikke kan tilby nevneverdig med innhold.

Krav til utbedring

Myhrs krasse utspill mot bredbåndsleverandørene kommer i forlengelsen av nyheten om Forbrukerombudets nye minstevilkår for kabelselskapene. Fra og med 1. mars må disse ha omgjort sine gamle kontrakter og ha laget nye, klare avtaler med kundene.

Annonse


Dette innebærer at kabelselskapet må rette opp feil som fører til dårlige bilder innen 24 timer, eller yte økonomisk kompensasjon. Abonnentene skal dessuten få større innflytelse over hvilke programmer de mottar.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse