i-mode-nei

Annonse


Telenor-nei til i-mode-modell

i-mode-neiInnholdsleverandørene har lenge fundert på hvordan de kan få en større stykke av mobil-kaken. I dag kan de vanskelig sitte igjen med mer enn halvparten – målet er å nå 90 prosent, slik tilfellet er med japanske mobilsystemet i-mode.

Men Telenor går ikke uten videre med på at en slik fordelingsnøkkel er oppnåelig. Informasjonssjef Jo Heldaas presiserer at dette er et forhandlingsspørsmål, og langt fra avklart.

– Vil tape på i-mode-modell

-Vi kjøper ikke uten videre sammenligningen med DoCoMo, blant annet på grunn av forskjellen i prisingen av tjenester. Innholdsleverandørene får reellt sett en mye større andel av den samlede inntekten på mobile tjenester i Norge enn i Japan, sier Heldaas.

– Dersom de norske innholdsleverandørene gjør som DoCoMo, vil de simpelthen sitte igjen med mindre penger enn de gjør i dag. Dette må de se nærmere på før de bruker i-mode som modell.

Annonse


Heldaas presiserer imidlertid at det her er snakk om felles interesser – Telenor ser det som en oppgave å få innhold på det mobile markedet i samarbeid med innholdsleverandørene.

Allianse utfordrer monopol

Bakgrunnen er en samtykkeerklæring som et stort knippe innholdsleverandører, deriblant NRK, TV2, Dagbladet, VG, Schibsted og SOL, skrev under i går. I første rekke vil den råsterke alliansen konfrontere opreatørene Telenor og Netcom.

Per Håkon Fasting, adm. direktør i Schibsted Telecom, leder forhandlingsutvalget med mandat til å forhandle med Telenor. Han mener innholdsleverandørenes sterkeste kort er at de står sammen.

– I følge »Bidbookene» som ble lagt ved søknadene på UMTS-lisenser er det ikke trafikken, men tjenestene leverandørene skal leve av. Det er selvsagt frustrerende at Telenor og Netcom ikke har gjort mer for å få til en utvikling på dette feltet – dersom man ønsker å bygge en industri og en bransje er det veldig viktig at operatørene snakker med dem som skal levere innholdet, sier Fasting.

Fasting tror samarbeidet mellom innholdsleverandørene kan bli en alvorlig trussel mot Telenors tilnærmede monopolsituasjon. Men han presiserer at de er ønsker en god dialog med telekjempen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse