xxx

Annonse


Uten ansvar for vold og porno

xxxDet hersker bred enighet blant norske Internettleverandører om at de ikke har noen form for redaksjonelt ansvar for innhold kundene publiserer på nett. Dette går frem av rapporten »Nettleverandører som håndhevere av norsk lov», skrevet av Helge Kvandal på oppdrag fra Statens Filmtilsyn.

Til tross for dette tar alle leverandørene på seg et ansvar for å fjerne innhold de mener kan være i strid med norsk lovverk. I stor utstrekning opererer Internettleverandører som håndhevere av norsk lovverk, selv om de altså benekter strafferettslig ansvar for innholdet på serverne.

Store Internettleverandører mener innholdet må stå på produsentens regning. Små leverandører har mindre erfaring med kontroversielt innhold og har i mindre grad utviklet klare holdninger og rutiner for å håndtere saker som knytter seg til innholdsansvar.

Rapporten viser at kun to av leverandørene tilbød produkter eller tjenester som hjelper sluttbrukeren å verne barn mot uønsket eller skadelig innhold. Det er også en utbredt oppfatning at kvaliteten på filtre er for dårlig, slik at firmaer ikke ønsker å stille firmanavnet sitt bak slike produkter.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse