Annonse


Kan stoppe digitalt sendenett

– Det viktigste for oss er at NRK, TV2 og Telenor ikke får monopol. Andre tjensteleverandører må også få tilgang til et fremtidig digitalt sendenett. Ingen må utestenges. Skjer det vil vi sette foten ned, forklarer konkurransedirektør Knut Eggum Johansen til NTB.

Ingen av partene har ennå kontaktet konkurransedirektøren. Han kjenner foreløpig ikke samarbeidsplanene i detalj, men kan like fullt komme til å sette en effektiv stopper for prosjektet.

Lite lønnsomt

– Andre tjensteleverandører enn TV2 NRK og Telenor må også få tilgang til et digitalt sendenett. Ingen må utestenges. Skjer det må vi sette foten ned, sier Eggum Johansen.

Konkurransedirektøren har liten tro på at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut flere konkurrerende digitale sendenett.

Annonse


– Vårt hensyn bør derfor være å sikre at alle kan ta del i det nettet som bygges opp, fastslår konkurransedirektøren.

Han presiserer at Konkurransetilsynet foreløpig vet null og niks om prosjektet, og at de verken vet om det er snakk om et helt nytt selskap, eller om det er snakk om å fusjonere deler av dagens selskap inn i et felles selskap.

FrP kritisk

Fremskrittspartiet er svært kritiske til et samarbeid mellom TV2, Telenor og NRK om utbygging av et felles digitalt sendenett.

– Vi stiller oss veldig negative til et samarbeid mellom disse tre aktøren, og synes planene er skumle. Vi frykter at planene kan føre til en monopolsituasjon, sier FrPs Per Sandberg.

Frp har tidligere uttrykt sterk skepsis til at det i det hele tatt skal satses på et digitalt bakkenett. Partiet ønsker at de digitale satsingene konsentreres rundt sending via satelitt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse