Annonse


Telenor vil ha 20 milliarder av BT

I følge en melding fra Telenor har selskapet en «put-opsjon» på sin eierandel i Viag, og har varslet BT at de vil bruke den.

Telenor eier 10 prosent i Viag Interkom GmbH & CO (VIAG Interkom). Telenor melder at de regner med å få tilført over 20 milliarder i januar. Disse midlene vil i hovedsak bli brukt til å betale ned lån.

Telenor regner med å få om lag 13 milliarder for sine tidligere investeringer. I tillegg kommer sju milliarder, som er tilbakebetaling av lån som Telenor har gitt.

Telenor får en regnskapsmessig gevinst på i overkant av 10 milliarder kroner før skatt.

BT har fått nedgradert sin kredittvurdering de siste månedene. Reaksjonen på Telenors utspill er ikke kjent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse