Annonse


Uenig om nettrettigheter

Håpet var at den to uker lange konferansen i regi av World Intellectual Property Organization (WIPO) skulle føre frem til en enighet mellom Europa og USA om en bedret internasjonal beskyttelse av utøveres rettigheter innen musikk og film.

WIPO øsket å få forhandlet frem en utjevning av nasjonale lover, samt utforming av et internasjonalt regelverk som skulle sikre utøvere innen film og musikk mot uautorisert bruk av fremføringer i fjernsyn, film og video.

Nettrettigheter i USA

I USA er det i dag produsentene som gir rettigheter til nettpublisering. I Europa benyttes stort sett samme system som i Norge, der tillatelse må innhentes både fra utøvernes og fra produsentenes organisasjoner.

Spørsmålet er kort sagt hvorvidt utøvernes rettigheter skal ivaretas av produsentene, det enkelte lands lov eller et eget avtaleverk ved utveksling av film eller musikk.

Annonse
Dette gjelder også elektronisk utveksling og distribusjon.

Det var på dette feltet uenigheten mellom deltakerne var sterkest – etter intense møtedager mente de europeiske delegatene at faren var overhengende for at amerikansk regelverk ville stå sterkere i utvekslingen enn europeisk lov.

Hele 500 delegater fra 120 nasjoner og 50 organisasjoner hadde funnet veien til »The Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances». Planen er å få til et nytt møte mellom samtlige av delegatene i september 2001.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse