Annonse


Digitale kopier kan koste deg dyrt

Straffen for digital kopiering er i verste fall tre måneder i bak murene, dersom samme lover skal gjelde for digitale kopier som for andre typer kopier.

Lovbrytere?

Men de færreste bedriftsledere, som kopierer artikler fra nettet og sender dem ut til sine ansatte, oppfatter seg selv som lovbrytere.I virkeligheten kan denne type digital kopiering og spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale vise seg å være like ulovlig som å stjele andres e-post.

Hvordan håndheve

Det er imidlertid ett stort problem knyttet til håndhevelse av opphavsrett på nettet.

På den ene side forbyr åndsverkloven digital kopiering uten opphavsmannens samtykke. På den annen har ikke Kopinor noen mulighet til å inngå avtaler med bedrifter og offentlige instanser om slik kopiering.

Annonse
Vil »beskytte brukerne»

Resultatet er at det foregår en hel rekke ulovlig kopiering i alle sektorer av samfunnet, som regel uten at brukerne er bevisst at dette kan være lovbrudd. Kopinors representantskap har derfor besluttet at Kopinors oppgaver også skal omfatte det digitale området.

– Vår oppgave er å beskytte brukerne mot krav fra rettighetshavere som for eksempel Microsoft ved å gjøre kopieringen lovlig, forklarer Hege Døssland i Kopinor til ITavisen.no.

Opptar mange

– Vi har fått en rekke henvendelser de siste årene fra næringsliv, offentlig administrasjon og utdanningssektoren om denne problemstillingen. Tatt i betraktning a Norge er på verdenstoppen når det gjelder tilgangen til og bruk av e-post, Internett og intranett, er vi overbevist om at henvendelsene til oss bare representerer toppen av isfjellet.

Det foregår jo allerede en enormt omfattende spredning av ulike former for lesestoff via Internett og e-post – er Kopinor og regelverket helt i bakleksa i forhold til den digitale utvikling?

– Det er nødvendig å bruke den tiden vi trenger for å komme frem til den typen avtaler brukerne ønsker. Det har skjedd en rivende utvikling, men jeg synes ikke vi er bakpå i forhold til den digitale virkelighet. Vi vil komme i gang snarest mulig med pilotavtaler for norsk materiale, men generelle avtaler må avvente en avtalelisens for digital kopiering inntatt i åndsverkloven. Dette fordi risikoen for søksmål fra utenforstående rettighetshavere antas å være langt større på dette området enn for fotokopiering, sier Døssland.

Kopinor vil tjene godt på dette?

– Vi kan umulig fastsette noen priser på dette før vi vet noe om hva brukerne ønsker. Et annet problem er knyttet til hvor mange som ser en artikkel på et intranett og lignende.

Nå er det opp til Kulturdepartementet å foreta en lovendring som gir organisasjonen mulighet til å gjøre avtaler med bedrifter, skoleverket og andre berørte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse