Annonse


Nettbutikker bryter loven

Nå år butikkene en påpakning. Forbrukerombudet har varslet alle butikkene i brevs form; Nå skal butikkene ikke lenger kunne hevde at de ikke kjente til regelverket.

Det går fram av en undersøkelse gjennomført av Forbrukerombudet, skriver Aftenposten.

I et ni siders langt brev får nettbutikkene frist til å sette seg inn i regelverket før 15 januar 2001. Da må butikkene ha tilpasset seg Markedsføringsloven.

Feilene som ombudet fant var først og fremst villedende markedsføring – ved at det ofte ikke oppgis eksakt pris, – ulovlig utsendelse av e-post, – ulovlig handel med mindreårige og brudd på loven om angrefrist.

Butikkene kritiseres også for dårlige rutiner ved betaling med kort, og mangelfull oppfølging når det gjelder angrefrister, reklamasjon og garanti.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse