Annonse


El-overfølsomhet: Vår nye folkesykdom?

Vår hverdagssituasjon har forandret seg de siste tiårene. De aller fleste har en jobb som daglig involverer mangfoldige timer foran datamaskinen.

På samme måte er TV, datamaskin , og annet elektronisk utstyr ofte viktige elementer også på fritiden. Mobiltelefon har blitt like naturlig som undertøy for store deler av befolkningen.

Elektromagnetiske felt

Rundt alle disse elektriske apparatene dannes det elektromagnetiske felt av varierende art og styrke. Forskere verden rundt strides om hvorvidt denne strålingen er skadelig for mennesker. De som hevder å kunne påvise helsemessige effekter blir gjerne karakterisert som useriøse, av fagmiljøene såvel som av helsemyndighetene.

De fleste merker nok irritasjoner forbundet med sår hud, utslett og hodepine etter lange økter foran datamaskinen, men for en del mennesker utvikler disse småplagene seg til å bli et alvorlig helseproblem som gjør det umulig å leve på normal måte i dagens samfunn.

Annonse
En strålende tilværelse

Mette-Lise Eggehagen (37) – overfølsom etter 14 år foran datamaskinen.

For Mette-Lise Eggehagen (37) er dette blodig alvor. Etter kun få minutters eksponering for dataskjermer, TV, mobiltelefon, eller lysstoffrør opplever hun hjerteproblemer, hodepine, og vanskeligheter med å svelge. Det var først etter 14 års ansettelse i Storebrand at lidelsene gradvis ble så store at hun ikke lenger kunne utføre jobben sin foran datamaskinen.

Ingen eremitt

– Nå går jeg hjemme og prøver å holde meg unna strøm, men vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke leve i samfunnet mer, slik det utvikler seg. Mange el-overfølsomme flytter ut fra byen og bor som eremitter, men siden jeg har en 10 år gamle datter å ta av meg av er ikke dette en mulighet for meg. Jeg vil at hun skal kunne leve et mer eller mindre normalt liv, til tross for min sykdom, sier Eggehagen.

El-overfølsomme må ikke bare venne seg av med mobiltelefon, TV eller PC. Dagligdagse ting som å være i nærheten av høyttalere, kjøre T-bane, eller sitte i moderne biler fører også til store plager, på grunn av de mange forskjellige elektromagnetiske feltene som finnes overalt.

– Det er forferdelig å se små barn løpe rundt med mobiltelefoner, når vi vet så lite om de skadelige effektene, sier Eggehagen.

Liten forståelse

Et stort problem for de el-overfølsomme er at norske helsemyndighetene ikke “godkjenner” dette som en sykdom, og at legene derfor har liten kunnskap om fenomenet. De fleste legger psykosomatiske årsaksforhold til grunn for symptomene.

– Vi blir møtt med liten eller ingen forståelse blant legene, som sjelden ser på el-overfølsomhet som et problem. Legen lo meg rett opp i ansiktet og sa at jeg led av “data-angst”. Jeg elsker jo å sitte foran PC-en, sier Eggehagen fortvilet.

Lege mot strømmen

Vilhelm Schjelderup er en av de få norske legene som har tatt opp spørsmålene omkring elektromagnetiske felt og helseskader, bl.a. i boken”Elektromagnetismen og livet” som kom på Dreyers forlag i 1987. Han tarproblemene med el-overfølsomhet alvorlig og mener dette vil bli et økendeproblem i årene fremover.

– Behandlingsmessig har vi i dag lite å tilby. Selv har jeg forsøkt med akupunktur som har en viss effekt. Kanskje vil nye terapier basert på bioresonansprinsippet gi bedre muligheter, sier Schjeldrup.

Schjelderup etterlyser mer forskning på dette felt. Uheldigvis har det værtvanskelig å få aksept på dette felt.

Yrkesetikk og økonomi

– Det er kanskje ikke så rart når man tenker på de enorme konsekvensene det kunne få om samfunnet tok denne forskningen alvorlig. Forsikringsutbetalingene som følge av asbest-skade på lungene tok nesten knekken på Lloyds. Likevel har samfunnet en plikt til å følge oppforskningen på dette felt, både med tanke på forebygging og behandling, sier Schjeldrup til ITavisen.no.

Schjeldrup mener det er et viktig skritt i riktig retning at man i England nå påbyr en advarsel om mulig helseskade ved bruk av mobiltelefoner – slik som vi har det på sigarettpakkene.

– Dette gir i alle fall foreldre en mulighet til å holde igjen når barna maser på om at de må ha mobiltelefon for å følge med i venneflokken, sier han.

Helsemyndighetene avventende

Hva norske helsemyndigheter har å si om el-overfølsomhet, kan du lese her. Der finner du også annen relevant informasjon om emnet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse