IT-folk blir gamle tidlig

En fersk engelsk undersøkelse viser at nær 50 prosent av it-ansatte i England ser på medarbeidere fra 35 til 45 som gamle.

– Ensidig satsing på unge gir sjelden gode resultater, sier leder Svein Stavelin i Den Norske Dataforening til det kommersielle nyhetsbyrået Newswire.

Leder eller arbeidsløs

Alder er også viktig når det gjelder nyansettelser. IBM vil ha erfaring, mens Andersen Consulting ser svært nøye på eksamenspapirene. En fersk undersøkelse viser at 40 prosent av engelske bedrifter vurderer alder når de rekrutterer nye ansatte.

Annonse

Strategi

– Vi har sett tilsvarende tendenser i Norge. Det er sjelden at folk over førti år blir ansatt som it-medarbeidere, med mindre det dreier seg om strategisk rådgiving eller lederstillinger, sier Stavelin.

Blanding

Gjennomsnittsalderen på nyansatte i IBM de siste tre årene har ligget på 34 år. Selskapet har en snittalder på 41 år.

– Ung alder er ikke et kriterium i seg selv ved nyansettelser hos oss. Vi søker en blanding av folk med erfaring og unge mennesker med gode tekniske ferdigheter, sier Eva Lokken i IBM Norge.

Siler kandidatene

Selskapet Andersen Consulting har en annen filosofi.

– Vi har en gjennomsnittsalder på 30 og satser bevisst på å hente inn de beste kandidatene direkte fra høgskoler og universiteter, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Andersen i Andersen Consulting Norge.

– Disse blir plassert inn i et strukturert opplegg hos oss. I de tilfellene vi henter inn folk med erfaring, er dette også gjerne relativt unge folk med fra tre til seks års yrkeserfaring, sier han.

Få pensjonister

Svein Stavelin mener it-bransjen har modnet de siste årene, og at alderssammensetningen i bedriftene etter hvert vil normaliseres.- I en periode var det for mye fokus på image i stedet for fagkompetanse. Dyrkingen av det unge og kule er nå i ferd med å avta.

– Vi må huske at dette er en ung bransje der tilstrømmingen naturlig nok har kommet nedenfra. I Norge er det svært få IT-pensjonister i dag. Dette vil endre seg på lengre sikt, sier Stavelin.

Annonse
Annonse