Bluetooth (illustrasjon)

Annonse


– Bluetooth for tregt for hjemmet

Bluetooth (illustrasjon)Nokia har store planer for å koble sammen dine PC-er, TV-bokser, hjemmeservere, surfpads, stereoanlegg og andre terminaler i hjemmet. Hovedsaklig har de valgt å satse på trådløse lokale nettverk, såkalte WLAN (Wireless Local Area Network).

Standarden er kjent som IEEE 802.11b.

Ikke rask nok

Den meget omtalte trådløse radioteknologien Bluetooth kan ha sine bruksområder, for eksempel for bruk i fjernkontroller, telefoner, og tastatur, men ser ut til å mangle den båndbredden man trenger for multimedia i hjemmet, tror Nokia.

Bluetooth i første versjon vil kune overføre opp til 1 Mbit/s. På sikt vil det imidelrtid bli mulig med 10 Mbit/s.

Annonse
– For liten kapasitet

Trådløse nett med 802.11b -standarden takler allerede i dag 11 Mbit/s.

– WLAN er teknologi som allerede finnes, og som vi velger å basere våre hjemmenettløsninger på. De spesifikasjonene jeg har sett på Bluetooth indikerer at overføringshastigheten ikke er stor nok til å dekke behovet når det gjelder videooverføring og annen krevende data, sier Pia Vuohelainen, Business Manager i Nokia Home Communications.

– Samtidig må vi ikke glemme at også Bluetooth er en teknologi under stadig utvikling, og at ytelsen kanskje vil forbedres etter hvert, legger hun til.

Annen teknologi

Flere andre selskaper ser også for seg en kombinasjon av IEE 802.11b og Bluetooth i nettverksløsninger. Intersil kunne nylig annonsere at de går sammen med Bluetooth-utvikleren Silicon Wave for å lage databrikker og PC-kort som støtter begge teknologiene samtidig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse