Annonse


IT vokser raskest

De nakne tallene for IKT-sektoren (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er:

 1. 78.600 personer sysselsatt i 1999.
 2. Dette er 3.4 prosent av den samlede arbeidsstokken.
 3. Antall ansatte økte med 6,7 prosent i 1999. Sektoren har vokst mye raskere enn andre bransjer siden 1995.
 4. Innenfor IKT er det området databehandlingsvirksomhet som vokser sterkest.

  – Dermed har IKT-sektorens andel av økonomien økt. I 1995 hadde næringen 2,9 prosent av den samlede sysselsettingen og 4,3 prosent av sysselsettingen i fastlandsøkonomien unntatt offentlig forvaltning. I 1999 var andelene økt til henholdsvis 3,4 og 5,2 prosent, heter det i en melding fra Statistisk Sentralbyrå.

  39,7 prosent, eller nesten 31 200 personer, i IKT jobber med det som kalles databehandlingsvirksomhet. 12.500 personer, vel 15,8 prosent, jobbet innen telekommunikasjon.

  – Det er i første rekke næringsområdet databehandling som har skapt vekst i IKT-sysselsettingen, med jevn og sterk oppgang i alle år siden 1995. I gjennomsnitt har sysselsettingen økt med 19,3 prosent årlig i denne perioden, heter det i meldingen fra Statistisk Sentralbyrå.

  – Dermed har databehandling også økt sin andel av sysselsettingen innenfor IKT-sektoren. I 1995 var andelen på 25,6 prosent. I 1999 er den altså foreløpig beregnet til 39,7 prosent.
  Varehandelen med IKT har derimot mistet betydning, og er redusert fra en andel på 40,3 prosent i 1995 til 31,0 prosent i 1999.

  Annonse


Annonse


Annonse


Annonse