Annonse


Hvordan redde harddisken?

På tur i de norske skoger fikk vi se hvordan data ble rekonstruert på tilsynelatende totalskadete harddisker.

På Kongsvinger finner vi programvareselskapet Ibas, som har spesialisert seg på datasletting og rekonstruksjon av data på ødelagte harddisker. Her inne i de norske skoger får Ibas tilsendt flere tusen skadede disker i året, og overraskende mange data blir faktisk hentet opp.

Vår avhengighet av lagrede data øker stadig i omfang, men når harddisken har gått rett vest, enten ved slag og støt, brann eller et sjøhavari, tror de fleste av oss at dataene er tapt for denne verden. Vi fikk være vitne til hvordan tapte data kan reddes.

Først skrev vi inn informasjon, som ble lagret på harddisken. Deretter var oppgaven å «ødelegge» disken. Jeg kastet den hardt i gulvet to ganger for å være sikker på at den skulle være ubrukelig.

Annonse
Da den igjen ble oppkoblet kom det skumle lyder fra maskinen, og det var liten tvil om at denne diskens levetid nå var over.

Et støvkorn kan skade

Innerst i harddisken ligger en magnetbelagt plate som er selve dataoverflaten og det er på denne at all informasjon blir lagret.

Vanligvis ligger denne godt beskyttet, men den er likevel meget skjør. Et lite støvkorn eller et hårstrå er alt som skal til før en skade oppstår.

Et hardt slag kan også være fatalt. Selv om disken er skadet, trenger ikke informasjonen være tapt. Også på disker som har fått en spiker gjennom seg, kan det være mulig å hente informasjon.

Etter at disken var ødelagt bar det inn i Ibas’ indre gemakker, der veggene var hvite og rommene mer sterile enn på noe norsk sykehus.

Her blir harddisken varsomt åpnet og platen med informasjon hentet ut av ingeniør Øyvind Nyland.

På med operasjonshanskene

Vanligvis ligger denne godt beskyttet, og slipper verken luft eller partikler inn, men for at informasjonen skulle reddes, måtte det nå drastiske hjelpemidler til.

Senioringeniør Øyvind Nyland ved avdelingen for Datarekonstruksjon tok på seg sine hvite hansker, og utførte operasjonen med nøyaktighet. Med varsomme bevegelser ble harddisken åpnet og tilsyne kom den skadede platen. Deretter var det tid for å analysere de ulike dataene.

Man tar altså først data ut av en defekt enhet, dernest reparerer man filsystem og fildata så langt det lar seg gjøre.

Hvordan dette skjer baseres på teknologi utviklet av Ibas, men hvordan teknikken fungerer er en strengt bevoktet hemmelighet.

Hvor ødelagt kan disken være?

Informasjon på en harddisk kan altså overleve selv om disken er hard skadet. Det finnes en rekke eksempler på disker som har vært utsatt for branner eller vannskader som likevel overlever.

Da Sleipner forliste hadde man stor interesse av å finne frem til de siste dataene frem til forliset. Ibas ble kontaktet og tok på seg oppdraget.

Dette var en svært krevende jobb, men den ga likevel resultater.

– Den fysiske tilstanden på harddisken var verre enn Ibas hadde håpet. Magneten i harddisken hadde nesten gått i oppløsning, motoren og platene var irret fast og skrivehodene var delvis ødelagt.

Oppdraget var en ekstrem sak og teknisk meget komplisert. Men Ibas klarte å rekonstruere litt over 90 prosent av datafilene tilhørende navigasjonssystemet, men noen av filene var skadd.
Om lag 70 prosent ble fullt rekonstruert, forteller Øyvind Nyland.

Ulike typer feil

Det er flere type feil som kan skade en disk. En type skade er at selve filsystemet blir skadet. Hvis harddisken ikke har fysiske skader, kan man da benytte et automatisk verktøy.

En diskkrasj er en annen hardwarefeil som kan ramme en disk. Denne feilen vil skade filer som du har lagret eller gjøre dem utilgjengelige.

Da er det selve lagringsmedia som er skadet som følge av kontakt mellom lesehode og dataoverflate. Filer som er lagret der magnetbelegget er borte kan aldri reddes. Det kan også være skader på motor eller andre bevegelige deler på innsiden eller utsiden av harddisken.
Dette er en skade som kan ha oppstått av et hardt støt.

De aller fleste saker som Ibas mottar er fysisk skade. Diskkrasj er den aller hyppigste årsaken til tap av data.

Den aller sikreste måten å beskytte seg mot tap av data er å ha installert gode og testede backup-systemer.

Ibas råd når harddisken krasjer

 • -Ikke få panikk
 • -Slå av strømmen umiddelbart
 • -Ikke start maskinen på nytt
 • -Ikke installer programvare på nytt
 • -Ikke åpne harddisken eller forsøk å reparere den selv
 • -Ikke bruk automatiske rekonstruksjonsverktøy
 • -Vurder situasjonen
 • -Kontakt et rekonstruksjonsselskap dersom du har informasjon på disken som er viktig å redde

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse