Bankuttak

Annonse


Ris til nettbanker

BankuttakRaftseth i Deloitte Consulting, hevder at de norske nettbankene ikke er flinke nok. Sammenlignet med svenske, finske og britiske nettbanker, hevder han at de norske ligger ett år etter.

– Det er en forestilling i Norge, om at vi er verdensledende på nettbanker, sier Rafteseth til Dagens Næringsliv. Han mener at bankene i Sverige, Finland og Storbritannia er flinkere til å få kundene til å bruke nettbanktjenestene, og at de gir bedre service til kundene.

Smalt tilbud

Rafteseth mener at gir de norske bankene et alt for smalt nettilbud til sine kunder. Mange tilbyr i dag kun regningsbetaling.

– Kunden er ikke så interessert i å bruke nettbank som bankene vil ha det til. De er på kollisjonskurs med sine kunder, mener han.

Annonse
Bankene virker noe uenig i beskrivelsen fra Rafteseth, men innrømmer at de ligger bak de beste på nettbankløsninger. Likevel opplever nesten samtlige av bankene en stor kundevekst per måned.

Tilgjengelighet 24 t ikke viktig

I den siste tids reklamekampanker skryter nesten samtlige av bankene at de er svært gode på nett, og at alle behov her kan tilfredstilles. Men trass i dette, er ikke kundene klare til å forlate de fysiske bankfilialene ennå.

En internasjonal spørreundersøkelse gjennomført av Deloitte Consulting, viser at kundene ikke er klare for å la nettet ta over alle tjenestene. Konklusjonen på undersøkelsen, var at kundene heller ville ha personlig service av banken, enn tilgjengelighet døgnet rundt.

Norge var ikke med i undersøkelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse