Tele1

Annonse


Dyr operatøravtale

Tele1Telenor selger til bedrifter ett minutts samtale fra fastnettet til en mobiltelefon hos Telenor for 54 øre. I samtrafikkavtaler med andre operatører tar de kr. 1.10 for det samme minuttet og hevder at dette er kostpris.

Med normal avanse er det umulig for konkurrentene å selge dette trafikkminuttet for mindre enn kr. 1,50.

Hevder at kostprisen er lavere
– Vi mener den reelle kostprisen er 16-22 øre. Jeg har god grunn til å tro at Telenor Mobil og Telenor Bedrift har en kick back-avtale som gjør at Telenor Bedrift ikke selger fast-til-mobil trafikken med tap, sier adm. direktør Pål Vegard i Tele 1 Europe.

Sammen med en rekke andre operatører (Tele2, Enitel og GTS) har han klaget denne prisingen inn for Post- og Teletilsynet som på sin side har gitt varsel om vedtak der de hevder at Telenors kostpriser er 15 prosent for høye. Der står saken i dag.Refiling

Annonse


– Men Tele1 Europe har lenge hatt et system med refiling – det vil si satt opp samtalene via rutere i utlandet og dermed unngått Telenors høye priser?

– Det er riktig. Telenor har vært ganske forbannet på refilingen, men har benyttet den selv i utlandet. Telenordia i Sverige sendte trafikken til en ruter ned i gata i Stockholm. Ruteren hadde navnet Finland. Men saken er at de gamle monopolene nå langt på vei har lykkes i å stenge for refiling. Derfor blir det nå nesten umulig å få kontrakter på fast- til-mobiltrafikk for Telenors konkurrenter.

Misbruk av makt?

– Det Telenor gjør er misbruk av markedsmakt. Vi forhandler med Telenor Nett om våre samtrafikkavtaler. Der hevder de at kostprisen er kr. 1.10. Uansett hva de sier kan det da ikke være mulig for dem å selge det samme produktet til sluttkunde for 54 øre. Årsaken til at dette kan skje er at kostberegningene kun er teoretiske og at Norge er det eneste landet i Vest-Europa som ikke har vedtatt å åpne det lokale aksessnettet for virksom konkurranse, sier Pål Vegard.

I tillegg til den felles klagen forfølger nå de enkelte operatørene denne saken overfor både PT og konkurransekyndighetene.