Arnt Sommerlund

Annonse


GSM-auksjon først neste år

Arnt Sommerlund

De fire UMTS-lisensene vil bli tildelt i november i år. I Sverige tildeles frekvenser i GSM-båndet, samtidig med UMTS-lisensene, i én og samme prosess, som sluttføres i desember i år.

«Fortsatt usikker»

– Vi føler oss fortsatt usikre på om det er tilstrekkelig ledige frekvenser i GSM-båndet, sier Moe Gustavsen.

Men allerede i april, da Stortingsmelding 24 ble behandlet i Stortinget, sa Moe Gustavsen at departementet ville utrede spørsmålet om det er tilstrekkelige frekvenser til flere GSM-lisenser.

Annonse


«Høyt tempo»

– Hvorfor tar en slik utredning mer enn et halvt år?
– Vi har ønsket å holde høyt tempo på UMTS-prosessen. Dessuten må det gjøres noen internasjonale avklaringer om GSM-frekvenser først, svarer Moe Gustavsen.

– Hvilke internasjonale avklaringer?
– Det kan jeg ikke svare på, sier teleministeren.

De »internasjonale avklaringene» har tydeligvis ikke forsinket svenske telemyndigheter, som tildeler GSM-frekvenser samtidig med UMTS-frekvensene. Flere teleoperatører har sagt at det er tildels betydelige beløp å spare på å bygge ut de to mobilnettene samtidig.

Rettferdig?

GSM-auksjonen innebærer at de operatørene som får dem må betale en pris som de to nåværende GSM-operatørene, Telenor Mobil og NetCom, slapp å betale da de fikk sine lisenser i 1991.

– Er det rettferdig at de nye GSM-operatørene må betale en inngangspris for lisenser som de nåværende operatørene fikk gratis?

– Det ble stilt visse krav til geografisk dekning i utbygningen av GSM-nettene da lisensene ble tildelt den gang. I dag er det ikke samfunnsmessig påkrevd med slik dekning for nye operatører. Derfor auksjonerer vi dem bort, sier Moe Gustavsen.

Auksjon i det blå

Samferdselsministeren opplyser at det ikke er tatt stilling til når GSM-auksjonen skal foregå, og at noen utropspris ikke er bestemt. Han har heller ingen formening om hvor store inntekter en slik auksjon vil gi.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse