Nettbok

Annonse


Bredbånd på bibliotekene

NettbokSatsingen er et ledd i regjeringens Handlingsplan for bredbåndutbygging i Norge, og signaliserer at bibliotekene er sentrale arenaer i utviklingen av E-Norge.

Kulturdepartementet mener at bredbåndtilknytningen vil styrke folkebibliotekenes funksjon som ressurssentre for lokaladministrasjonen og det lokale næringsliv.

«Det vil legges til rette for fjernundervisning og telekonferanser, og bidra til å sikre at en størst mulig del av befolkningen har tilgang til moderne datatjenester» melder KD.

Midlene vil bli forvaltet av Statens bibliotektilsyn og vil først og fremst bli tildelt folke- og fylkesbibliotek. Noe av midlene vil bli avsatt til pilotprosjekter og andre utviklingstiltak.

Det heter seg at synergieffekter med annen etablering av bredbåndtilknytning i kommunen vil bli vektlagt.