E-handel (tegning)

Annonse


PC’en oversetter gratis for deg

E-handel (tegning)Det belgiske firmaet Lernout & Hauspie (L&H) er mest kjent for sine talestyring og -gjenkjenningsprogrammer. Mandag lanserte de ITranslator Online, en nettside som gratis oversetter dokumenter på opptil 5200 tegn med deres eget oversettelsesprogram.

Vi har testet ITranslator.com og noen andre nettbaserte oversettelsestjenester.

Mange språk

ITranslator.com maskinoversetter fra og til engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk. Lernout & Hauspie legger ikke skjul på at gratistilbudet er en omtrentlig ekspressoversettelse. Hvis du trenger bedre kvalitet, kan du få hjelp fra en profesjonell oversetter – mot betaling. Tjenesten er rettet spesielt mot bedrifter som vil bryte ned språkbarrierene.

Vi tester fra tysk til engelsk

Før du kan bruke ITranslator, må du registrere deg. Du begynner med å kopiere og lime inn teksten som skal oversettes, og velger type språk: generelt, data, business, juss eller medisinsk.

Annonse


Etter som vi nylig besøkte Berlin, lot vi ITranslator.com oversette den tyske teksten nedenfor.

Berlin – på tysk

»Das neue Berlin präsentiert sich seinen Besuchern wieder als offene Stadt. Das Brandenburger Tor – einst Symbol der deutschen Teilung – ist erneut Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. In seinem Umkreis wächst Berlins neue Mitte heran, eine einzigartige Stadtlandschaft, in der sich Altes mit Neuem verbindet und die Zukunft der Stadt sichtbar wird. Zehn Jahre nach der Öffnung des Tores fallen nach und nach die Bauzäune und werden die Absperrungen beiseite geräumt.»

Berlin – med ITranslator

Her er ITranslators engelske oversettelse:»The new Berlin appears his/its visitors as open city again. The Brandenburg gate-once symbol of the German division-participates landmark of the German capital again. In his/its vicinity, Berlin’s new middle grows up, an unique city-landscape, in which joins alto with newcomer and becomes visible the future of the city. The fences fall ten years after the opening of the gate little by little and are evacuated the closings off aside.»

Perfekt er det ikke, men vi skjønner det meste.

Berlin – med AltaVista

AltaVista har lenge tilbudt maskinoversettelse med BabelFish-teknologi. Her er deres oversettelse:»New Berlin presents itself its visitors again as open city. The Brandenburger gate – once symbol of the German division – is again landmark of the German capital. In its periphery of Berlin grows up new center, a singular city landscape, in which old connects itself with new one and which future of the city becomes visible. Ten years after the opening of the gate fall gradually the building fences and the shut-off positions are aside vacated.»

BabelFish-teknologien, som brukes av flere, er ikke så presis som ITranslator.

Berlin – med InterTran

InterTran brukes av flere nettbaserte oversettelsestjenester, og kan både oversette mange språk. Her er den tyske oversettelsen:

»The new Berlin [präsentiert] himself its visitor again when opened town. the [Brandenburger] fool [-] once symbol the Germans division [-] am renewed distinctive mark the Germans capital. in its neighbourhood grows Berlin new middle close, a unique [Stadtlandschaft], close by himself [Altes] at new agglutinates and the future the town visible becomes. ten years after the [Öffnung] of the gates traps gradually the [Bauzäune] and become the barricades to one side geräumt.»

Skjønte du det?

Berlin – på norsk

Hjemmenett.no bruker InterTran til å tilby oversettelser til norsk. Vi oversatte den tyske teksten til norsk teksten, og den ble ganske heftig:

»Den ny Berlin presenterer seg sin gjestene att da likefremme by. den [Brandenburger] port [-] en gang symbol den tyskerne deling [-] det er [erneut] vartegn den tyskerne hovedstad. for sin omkretsen gror Berlin ny midt opp, ei uforlignelige [Stadtlandschaft], for den seg gammer’n i og med ny binder pluss framtida byen merkbar blir. ti årene etter den [Öffnung] som portene droppe etterhvert den [Bauzäune] pluss blir avsperringene til side evakuert.»

He, he, he!

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse