Poltilue/loven

Annonse


Oslos politiradio lagt ut på nett

Poltilue/lovenPolitiet i Oslo ønsket ikke å kommentere at politiradioen var lagt ut til offentlig lytting.

Tjenesten var mandag morgen ikke tilgjengelig. Det er ikke kjent hvem som står bak tiltaket, men domenet er eid av et norsk studentersamfunn.

EU-direktiv har gjort at politiradio nå er lovlig å omsette. Det holder at de er CE-merket.

Tvilsom bruk

– Inntil videre kreves det tillatelse til bruk. Slik tillatelse kan gis av Post- og teletilsynet, heter det i en melding fra tilsynet.

Annonse


Ved henvendelse til direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet sier han til ITavisen.no at det er helt klart at bruk ikke er lovlig i følge norsk lov. Selvfølgelig da med unntak for politiet. Justisdepartementet og tilsynet har en dialog gående når det gjelder politiradioer.

Trafikksikkerhet

– Når omsetning og besittelse av slike mottakere tillates i Norge, må en regne med at økt ulovlig bruk vil forekomme. Det innebærer at de fleste radiosamband lett kan avlyttes.

På grunn av at slik ulovlig bruk er vanskelig å oppdage, må radiobrukere som ønsker å beskytte seg mot avlytting ta sine forhåndsregler, f.eks. kryptere sine samband, heter det i en melding fra Post- og teletilsynet.

Norske radioforhandlere blir bedt om å opplyse sine kunder om dette ved salg av alle typer radiosendere.

Den norske veitrafikkloven er for tiden til revidering. Der blir det gitt forbud mot radiomottakere, som kan brukes for å «lure» trafikkontroller. Når det gjelder politiscannere er det på gang en diskusjon med Justisdepartementet. En avgjørelse ventes om kort tid.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse