Annonse


Palm V blir telefon

Palm V har ingen ekspansjonsport, så GSM-tilbehøret kobles på gjennom seriellporten på maskinen. Produktet er dual-band, og kommer med headset slik at man kan bruke PDA-en som en vanlig telefon.

Prat & Surf

– Brukere av Palm V i Europa og Asia kan nå benytte sin Palm som en telefon. Vårt GSM-utstyr vil gi brukerne tilgang til en rekke Internett-tjenester og talekommunikasjon, sier Paul Ng, CEO i RealVision.

GSM-utstyret gir også muligheter for dataoppkobling mot Internett, slik at man f.eks kan oppdatere AvantGo fortløpende, eller hente og sende e-post. Det nye GSM-utstyret vil ikke bli tilgjengelig før tidlig enste år, og vil ha en veiledende pris på $299 (ca. 2 700 kroner)

Kommer neste år

GSM-utstyret gir også muligheter for dataoppkobling mot Internett, slik at man f.eks kan oppdatere AvantGo fortløpende, eller hente og sende e-post.

For mer informasjon, besøk www.palm.com.