Annonse


Operatørene lover høye hastigheter

Vi har bare tilgang til sammendragene av deres søknader, men beskrivelsene der er relativt utvetydige. Tele2 går endog så langt at de hevder at prisnivået på høyhastighets UMTS vil “ligge litt over faste Internettpriser”.

Mobilt Internett er en vesensårsak til at UMTS kommer. Konkurransen mellom UMTS-operatørene vil trolig ikke avhenge av taletrafikken, men av Internett-tilbudet.

Derfor blir det særdeles spennende å se hvordan de ulike aktørene posisjonerer seg på dette området. Foreløpig har vi bare deres konsesjonssøknader å holde oss til.

Glipp i kravene

– Det er ikke sikkert at alle UMTS-søkerne vil kunne oppfylle dette kravet (384 Kbits i byer og 144 Kbits på bygda) i randsonene av sine angitte dekningsområder, hevder dekningsdirektøren i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen.

Annonse


– Den reelle dekningsgraden avgjøres i stor grad av hvilken feltstyrke signalene har i randsonene. Utenfor tettbygde strøk vil det tilsi en avstand på omtrent tre kilometer fra nærmeste basestasjon. Feltstyrken vil være utslagsgivende for hvilken bitrate databrukerne i området vil kunne håpe på å oppnå.

– Selv små variasjoner i feltstyrken vil få store utslag for datahastigheten. Synker feltstyrken med tre dbm, for eksempel fra – 84 til – 87 dbm, vil brukere i randsonene kunne oppleve at datahastigheten halveres, hevder Amundsen.

Svenskene har i sine konsesjonskrav krevd minimum 84 dbm i randsonene av dekningsområdene. Det har ikke norske myndigheter gjort.
Trolig vil både konkurransen og konsesjonsbehandlingen føre til at operatørene er nødt å tilfredstille 84 dbm-kravet i randsonene. Vi har her tatt med løftene i konsesjonssøknadene til fire av søkerne. De fire som hadde den klareste beskrivelsen i sammendraget.

Telenor

…»boligene til 90 % av befolkningen innenfor hvert av tettstedene skal være dekket med minst 144 kbit/s. I Telenors beregning av dekningen er det lagt til grunn innendørs dekning og at det samtidig er en trafikklast på 50 % (urbane strøk) eller 20 % (spredt bebygde strøk) i den omkringliggende delen av infrastrukturen.

Telenor vil tilby sammenhengende dekning i alle områder som er planlagt utbygget. Når det gjelder overføringskapasitet, vil den utbyggingen som Telenor planlegger innen 5 år etter konsesjonstildeling, gi dekning også for datarater opp til 384 kbit/s i områder med en samlet befolkning på 3 190 000.»

Orange

“Orange Norge vil levere en bærertjeneste på 384 kbit/s i urbane områder i de 12 største tettstedene og 144 kbit/s i alle andre tettsteder med dekning”.

Enitel

“Vi vil tilby 384 kbit/s innendørs dekning i sentrale strøk. Minimum 144 kbit/s innendørs dekning vil bli tilbudt i de øvrige områdene hvor vi har planlagt dekning. Til sammenligning har dagens GSM-nett en overføringskapasitet på 9,6 kbit/s.”

Tele2

“Radiogrensesnittet håndterer et stort antall brukere samtidig og gir mulighet for tjenester med ulik bithastighet for hver bruker. Det kan for eksempel foregå en rekke talesesjoner parallelt, en rekke datatransaksjoner ved 14,4 kbps, en rekke UDD (UnDefined Delay)- sesjoner ved 144 kpbs, og en multimediasesjon ved 384 kpbs eller høyere.

Tele2 vil ta i bruk de mest avanserte datatjenestene som finnes innenfor UMTS-teknologien, blant annet tale over IP, lav- og høyhastighetsoverføring av data, og tjenester som videostreaming og videokonferanser ved inntil 2 Mbps. Nettet vil helt fra starten av bli bygd for å kunne håndtere stadig tyngre datatrafikk. Det forventes at datatrafikken raskt blir større enn taletrafikken.”

“For høyhastighetsoverføringer antas behovet hos brukerne å øke raskt, særlig i segmentet for små og mellomstore bedrifter. Takstene vil være volumbaserte og ligge på et nivå litt over faste internettpriser.

Brukere av dette tilbudet vil motta UDD (UnDefined Delay)-tjenester med hastighet inntil 144 kbps når de kjører rundt i bil, tog eller buss, og kan selvsagt benytte tjenestene hjemme eller på arbeidsplassen. Deretter vil det bli tilbudt overføringstjenester med bithastighet over 384 kpbs. “

Brukere av høyhastighetsoverføringer eller multimediatjenester vil motta overføringer med bithastighet mellom 384 kbps og 2 Mbps (bithastighet på 2 Mbps vil i begynnelsen være tilgjengelig bare i miljøer med lav mobilitet nær basisstasjoner).

Disse tjenestene vil i begynnelsen bli lite brukt, men bruken vil øke etter hvert. Tele2 mener at det er viktig å markedsføre disse tjenestene i løpet av de aller første årene for at det nye tjenestetilbudet skal skille seg ut fra tidligere generasjoner nett.”

Annonse


Annonse


Annonse