Annonse


Delt eller dedikert båndbredde?

Forskjellen kan være stor på delt og dedikert båndbredde.

Kort sagt, om du kjøper 2 megabit/s kapasitet, er det ikke sikkert du får det!

Delt kapasitet kan eksempelvis bety at om et borettslag har 100 bredbåndkunder som alle har bestilt 10 megabit/s kapasitet hver i ei blokk, har det hittil ikke vært noen leverandører som har sørget for at linja inn til borettslaget har hatt 100 * 10 megabit/s.

Det er heller ikke nødvendig. Alle teleleverandører gjør målinger og benytter statistikk for å beregne den kapasiteten de trenger i selve transportnettet. Hittil har transport av data kostet mye, og da kjøper man ikke mer enn man trenger.

Annonse
Ekte tilbud?

Når vi skriver »alle», er det for så vidt feil. Utfors, som er i ferd med å grave seg inn i Norge, påstår at de er den første som reserverer hver kundes kapasitet tvers gjennom hele sitt nett.

I reklamen gjøres det ikke noe stort vesen av denne forskjellen foreløpig, og det kan være vanskelig å avgjøre hvem som egentlig leverer det du bestiller.

Nå trenger heller ikke forskjellen å ha noen særlig betydning, for folk bruker ikke nettet akkurat samtidig.

Vi så ett eksempel, der et borettslag hadde om lag 200 internettkunder som alle hadde kapasiteter på rundt 256 kilobi/s hver. Selve tilknytningen til Internett for leverandøren var ei 2 megabit/s linje, men målingene tydet klart på at det straks ville bli behov for å øke denne kapasiteten til 4 megabit/s.

Dersom de 200 kundene skulle hatt dedikert båndbredde, måtte linja til Internett vært dimensjonert til 200 * 256 kilobit/s, dvs 51,2 megabit/s.

Ekte bredbånd

Årsaken til at det ikke er nødvendig å dedikere kapasiteten i hele nettet, er at når folk surfer, går mesteparten av tida med til å lese eller se på bilder, og da skjer det lite nedlasting.

I tillegg kommer det faktum at folk stort sett i dag surfer mot sider som på ingen måte støtter de høye overføringskapasiteter man får på eksempelvis kabeltv-forbindelser, og dermed utnyttes ikke kapasiteten.

Dette bildet kommer til å endre seg når det blir flere bredbåndstjenester på nettet. Da snakker vi om økt bruk av interaktive grafiske spill, videochat (bildetelefoni), interaktiv TV, og en rekke tjenester vi ikke kjenner i dag.

Da blir det interessant å se om bredbåndleverandørene øker kapasiteten i transportnettet i takt med trafikkøkningen. Eller om de venter på at kundene klager før de griper inn.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse